Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Folkbildningens betydelse för samhället

Rapporten "Folkbildningens betydelse för samhället - Folkbildningsrådets samlade bedömning 2014" lämnades till regeringen den 20 mars 2015.

Folkbildningsrådet ska varje år redovisa till regeringen hur statsbidraget bidragit till att statens syften med stödet till folkbildningen har uppnåtts.

Folkbildningsrådet har valt följande teman:- Folkbildningens deltagare – mångfald och möten- Folkbildningen och jämställdheten- Kulturens och kulturprogrammens betydelse -Folkbildning och befolkningens ideella engagemang- Folkbildning och digital delaktighet- Uppdrag folkbildning

Statens syften med stödet till folkbildningen är att:

- Stärka och utveckla demokratin- Göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i   samhällsutvecklingen- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor- Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

http://www.folkbildningsradet.se//globalassets/rapporter/regeringen/2015/samlad-bedomning-2014.pdf?epieditmode=true

Resource Details
Resource author
Folkbildningsrådet
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!