Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Sekundarna analiza podataka- prediktori uspjeha na testovima iz matematike, prirodnih nauka, bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika učenika šestih, osmih / devetih razreda

Ovaj izvještaj nudi uvid u ključne okolinske faktore koji utiču na uspjeh učenika u osnovnoj školi, u okviru istraživanja efikasnosti u obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Za potrebe analize, provedeno je hijerarhijsko linearno modeliranje (HLM) faktora na nivou škole, razreda i učenika, a koji su izabrani prema jednom od vodećih teoretskih modela obrazovne efikasnosti Bert Kremersa (Bert Creemers-a) iz 1994. godine. Izvor podataka za varijable čine podaci prikupljeni iz upitnika za nastavnike, direktore i učenike prilikom navedenih testiranja. Više podataka o modelu i faktorima dostupno je u samoj analizi. 

Resource Details
Resource author
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Type de ressource
Étude de cas
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!