Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

DRŽAVNI AKCIONI PLAN ZA PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Bergenskom kominikeu, 46 ministara obrazovanja preuzeli su obavezu da će izraditi državne akcione planove za unaprjeñenje kvaliteta procesa vezanog za priznavanje stranih kvalifikacija. Ti planovi će predstavljati dio državnog akcionog plana svake zemlje, za narednu ministarsku konferenciju. U sklopu zajedničkog projekta Evropske komisije i Vijeća Evrope, „Jačanje visokog obrazovanja u BiH“, u maju 2006. godine formirana je radna grupa za izradu državnog akcionog plana za unaprjeñenje procesa vezanog za priznavanje stranih kvalifikacija. Radnu grupu čine predstavnici vlasti zaduženih za visoko obrazovanje, te predstavnici visokoškolskih ustanova u BiH. Radna grupa se na prvom sastanku dogovorila da svoj rad podijeli i da ustanovi podgrupe, u skladu sa strukturom smjernica za državne akcione planove1 . Obzirom na značaj provedbe odredbi Lisabonske konvencije o priznavanju, radna grupa je izradila sljedeći akcioni plan.

Resource Details
Resource author
Vijeće ministara Bosne i Hercegovione
Type de ressource
Niveau national et politiques
Langue du document
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!