Resource Details
RESSOURCE

Kljucne kompetencije u kurikulumima Crne Gore

Rad je nastao kao rezultat istraživanja socio-emocionalnih i ključnih kompetencija u kurikulumima za osnovnu i srednju školu i nastavničke fakultete u Crnoj Gori u okviru projekta “Moje vrijednosti i vrline (2015−2018) – podrška škole razvoju odabranih kompetencija učenika za 21. vijek”, koji je finansirao UNICEF Crna Gora. 

Resource Details
Resource author
UNICEF CRNA GORA
Type de ressource
Étude de cas
Date de publication
Langue du document
Login (0)
Étiquettes

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!