Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Edukacja środowiskowa – jej rola w realizowanym przez pracowników socjalnych procesie organizowania społeczności lokalnej

Od kilku lat w obszarze pracy socjalnej nabiera znaczenia metoda organizowania społeczności lokalnej (więcej: www.osl.org.pl). W ramach refleksji wokół nowych zadań pracownika socjalnego coraz częściej zwraca się uwagę na edukacyjne aspekty środowiskowej pracy socjalnej. Ten kierunek edukacyjny określa się najczęściej jako edukację środowiskową lub lokalną (community education, local eduacation).  Ma ona dwa podstawowe wymiary: pierwszy (szerszy) jest związany z orientacją środowiskową w naukach społecznych, która skupia się na aktywizacji społeczności lokalnej i działaniach społecznych wspomagających rozwój środowiska lokalnego; drugi  (węższy) jest koncepcją edukacyjną koncentrującą się na organizowaniu społeczności lokalnej wokół zadań społeczno-wychowawczych, socjalnych i kulturalnych.

Dr Bohdan Skrzypczak w bardzo ciekawym tekście podejmuje tematykę edukacji środowiskowej, określa m.in. jej cele, wskazuje na warunki powstania sytuacji edukacyjnej, a na zakończenie opisuje przykład wykorzystnia edukacji środowiskowej jako działania wspierającego społeczność lokalną.

Resource Details
Resource author
Dr Bohdan Skrzypczak
Type de ressource
Autre
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!