Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Poradnik ”Program edukacyjno – aktywizujący UTW. Wybrane zagadnienia”

Publikacja dotyczy treści programowych oraz zasad, metod i form zajęć w UTW, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są prowadzone w formie stowarzyszenia.

Publikacja została wydana przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Resource Details
ISBN
978-83-936408-7-4
Resource author
Wiesława Borczyk, Zdzisława Zacłona
Type de ressource
Ressources éducatives libres
PAYS
Date de publication
Langue du document
Resource media
Login (0)
Étiquettes

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!