European Commission logo
Créer un compte
Resource Details
RESSOURCE

Psychologiczne aspekty aktywizacji i edukacji osób starszych: doświadczenia władz lokalnych w Gondomar, Portugalia

“Psychological aspects of activating and educating older people: Experiences of a Local Authority of Portugal – Gondomar” to tytuł prezentacji Joao Pedro Constanucio, przedstawionej na III Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych.

Władze miasta Gondomar (obszr metropolitalny Porto) i działające organizacje pozarządowe realizują wiele projektów na rzecz ludzi starszych. W 2006 roku powstał tam Uniwersytet Seniora. Celem uniwersytetu jest zapewnienie mieszkańcom po 50 roku życia działań związanych z edukacją, rekreacją, kulturą i nauką. W roku jego powstania liczył 55 słuchaczy, a obecnie 350 osób. Przeważają podobnie jak w Polsce – kobiety. Kursy prowadzą nauczyciele–wolontariusze. W całym kraju zarejestrowanych jest 316 uniwersytetów trzeciego wieku, w których wiedzę zdobywa 45 tysięcy słuchaczy.

Uniwersytet Seniora w Gongomar oferuje seniorom udział w zajęciach edukacyjnych z 60 dyscyplin do wyboru (płatne 50 euro rocznie). Jedną z bardzo ciekawych, nowatorskich dyscyplin jest nauka matematyki poprzez muzykę, a zwłaszcza rytm. Są także bezpłatne zajęcia teatralne, artystyczny taniec, taniec latino. Sukcesem uniwersytetów jest  to, iż wielu studentów czynnie angażuje się w działania na rzecz innych osób np. w ramach wolontariatu w szpitalach.

Joao Pedro Constanucio przedstawił również psychologiczne aspekty edukacji osób w wieku starszym oraz wpływu aktywności i edukacji ustawicznej na jakość życia i poczucia samotności ludzi starszych (badania wykonane w ramach pracy dyplomowej studentów Uniwersytetu w Porto, wykonane równolegle na 45-osobowych grupach aktywnych i biernych seniorów). Pozytywne rezultaty odnotowano u osób, które uczęszczają na zajęcia czy kursy. Dotyczyło to zwłaszcza zdrowia psychicznego, poczucia samotności i równowagi emocjonalnej. Gość z Portugalii zachęcił przedstawicieli organizacji działających na rzecz ludzi starszych do mierzenia efektów tej pracy i pokazania naukowych dowodów wielu korzyści wynikających z tych poczynań.  

Resource Details
Auteur de la ressource
Joao Pedro Constanucio
Type de ressource
Étude de cas
PAYS
Portugalia
Date de publication
Langue du document
Angielski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!