Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Sveučilišta za treću životnu dob u Italiji (Arlin Gobo)

Sveučilišta za treću životnu dob predstavljaju važan segment u razvoju društva koje postaje sve starije i starije. Ekspanzija sveučilišta za treću životu dob započinje osnivanjem prvog sveučilišta 1973. godine u Francuskoj, dok je prvo sveučilište za treću dob u Italiji osnovano 1975. godine u Torinu. Talijanska iskustva ukazuju da su za razvoj sveučilišta potrebna tri važna motiva: društveni, kulturni i istraživački. Sveučilišta za treću dob u Italiji pripadaju jednoj od tri nacionalne organizacije sveučilišta: FEDERUNI, UNITRE, AUPTEL koja svaka ima svoj statut kroz koji se promiču glavne vrijednosti organizacije. Njihov rad zasniva se na planu i programu aktivnosti koji je veoma raznolik i bogat kako bi se mogli zadovoljiti interesi i potrebe korisnika, a realizira se kroz različite tečajeve u kojima treba biti integriran projekt sadržaja i projekt procesa te njihova integracija. Struktura polaznika veoma je heterogena prema postojećoj kulturi, godinama kao i prema društveno ekonomskom statusu. Aktivnosti sveučilišta za treću životnu dob imaju za cilj povećati kvalitetu života starijih osoba, osmisliti njihovo slobodno vrijeme, pomoći im da uspostave nove izvanobiteljske društvene kontakte odnosno imaju za cilj zadovoljavanje kulturnih i zabavnih potreba osoba treće životne dobi.

Resource Details
Resource author
Arlin Gobo
Type de ressource
Étude de cas
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!