Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Brošura Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji

V brošuri Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji je na 75 straneh predstavljen sistem vzgoje in izobraževanja pri nas. Izobraževanju odraslih so namenjene strani štiri strani (53–56). Publikacijo je pripravilo omrežje Eurydice Slovenija, izdalo pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Po podatkih Eurostata je bilo v Sloveniji leta 2013 v vseživljenjsko izobraževanje vključenih 12,4 % prebivalcev Slovenije, starih od 24 do 65 let. V poglavju o izobraževanju odraslih beremo o njegovih ciljih, programih za odrasle, pregledu ponudbe izobraževanja odraslih, ki ga za vsako leto pripravlja Andragoški center Slovenije (ACS) ter sistemu potrjevanja neformalno pridobljenih znanj (NPK).

Odrasli se lahko vključujejo v programe za pridobitev formalne izobrazbe. Med temi so najbolj pogosti program osnovne šole za odrasle ter srednješolski programi s posebnimi prilagoditvami za odrasle. Prvega je v šolskem letu 2012/13 zaključilo 170 posameznikov, v slednjih pa je bilo od 14.790 vpisanih 66 % uspešnih.

Med posebnimi programi izobraževanja za odrasle so predstavljeni javnoveljavni programi, kamor sodijo programi učenja tujih jezikov, razvoj digitalne pismenosti, program slovenščine za tuje ter programi za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih (t. i. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU). Kot posebni javnoveljavni enoletni program je izpostavljen program Projektno učenje za mlajše odraslih – PUM.

V letu šolskem letu 2013/14 je bilo v Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih vpisanih več kot 200 izvajalcev in več kot 4.000 izobraževalnih programov. Odraslim je bilo v šolskem letu 2011/12 največ izobraževalne ponudbe na voljo pri t. i. specializiranih organizacijah za izobraževanje odraslih (po podatkih SURS jih delovalo 108), vozniških šolah (107), enotah na šolah in enotah pri podjetjih (31) ter ljudskih univerzah (30).  

Resource Details
ISBN
978-961-6101-80-6
Resource author
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Type de ressource
Niveau national et politiques
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!