Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Předpoklady úspěchu v práci a v životě (výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC)

Na přelomu let 2011/2012 se v České republice uskutečnil mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for the International Assessmentof Adult Competencies).

Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními poznatky z výzkumu. Publikace je členěna do dvou částí. První část představuje českým čtenářům hlavní výsledky mezinárodního srovnání tak, jak jsou uvedeny v mezinárodní publikaci prvních výsledků OECD Skills Outlook 2013. Firts results from the Survey of Adult Skills, a uvádí některé detailnější deskriptivní informace o výsledcích české populace. Druhá část sestávající z autorských kapitol poskytuje podrobnější pohled na souvislosti mezi kompetencemi a vybranými faktory v národním kontextu. První kapitola seznamuje čtenáře s kontextem výzkumu a informuje o použité metodologii a implementaci výzkumu v České republice. Druhá kapitola podrobně popisuje koncept měřených oblastí a představuje celkové výsledky zúčastněných zemí v těchto oblastech. Přílohou této kapitoly je porovnání výsledků v jednotlivých krajích. Třetí kapitola přináší podrobnější pohled na výsledky ve vztahu k sociodemografickým charakteristikám respondentů. Čtvrtá kapitola ukazuje souvislosti mezi kompetencemi a postavením na pracovním trhu. Pátá kapitola se zabývá kompetencemi ve vztahu k dalším aspektům dospělého života. Šestá a poslední kapitola první části ukazuje trendy v kompetencích dospělých prostřednictvím srovnání s výsledky výzkumu kompetencí.

Resource Details
ISBN
978-80-87335-53-6
Resource author
Straková J., Veslý A. a koletiv autorů
Type de ressource
Autre
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!