European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESSOURCE

Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä

Vapaan sivistystyön opintoja on ollut mahdollisuus 1.8.2021 alkaen viedä kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Tällöin alkoi oppivelvollisuuslain 1214/2020 mukaisten vapaassa sivistystyössä toteutettavien koulutusten toteutus. Näiden lisäksi myös vapaatavoitteisten koulutusten vieminen KOSKI-tietovarantoon tulee mahdolliseksi.

Opintojen tietovarantoon viemisen edellytyksenä on, että opinto on kuvattu osaamisperusteisesti, mitoitettu ja arvioitu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kullekin tietovarantoon vietävälle opinnolle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu.

Arviointia on vapaassa sivistystyössä tehty aiemmin vaihtelevasti, mutta nyt tapahtuva muutos nostaa huomattavasti sen merkitystä ja osaamisperusteisen arviointiosaamisen tarvetta vapaan sivistystyön toimijoiden keskuudessa niin oppivelvollisuuden piiriin kuuluvissa kuin myös vapaatavoitteisissa koulutuksissa. Prosessia tukemaan ja kehittämään on Opetushallitus tehnyt oheisen teoksen Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä.

Opas etenee osaamisperusteisen koulutuksen kuvaamisen ja osaamistavoitteiden laatimisen kautta nopeasti varsinaiseen arvioinnin toteutukseen siihen liittyvine valmistelutöineen. Loppuun on sijoitettu runsaasti arvioinnin kehittämistä tukevia käytännön esimerkkejä vapaan sivistystyön kentältä.

Resource Details
Työntekijöitä läppärin äärellä.
Auteur de la ressource
Opetushallitus, Sanna Brauer, Päivi Kilja
Type de ressource
Débouchés et ressources
Pays
Suomi
Date de publication
Langue du document
suomi
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!