European Commission logo
Créer un compte
News
Actualités

KA1 projekt: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky cizích jazyků

IIK nabízí navazující kurzy a kurzy další vzdělávání pro studium a kariéru. Stěžejní bod přitom tvoří jazykové kurzy němčiny jako cizího jazyka a ostatních cizích jazyků, stejně jako kurzy celoživotního vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oboru němčina jako cizí jazyk. Náš institut má v klasické nabídce jako cílovou skupinu dospělé při studiu nebo při zaměstnání, které dále vzděláváme v jazykovém a mezikulturním studiu nebo je připravujeme na studium nebo zaměstnání v Německu. V časech digitalizace všech oblastí společnosti a ještě mnohem více vyostřené díky Covidu-19 je smysluplné didaktické začleňování virtuálního světa do výuky cizích jazyků centrálním bodem a zároveň výzvou. Obrovský rozvoj rychlosti internetu od využívání Web 2.0 a aplikací vede k tomu, že mají pedagogičtí pracovníci vedle vlastní vyučovací činnosti jen sotva čas hledat nové zajímavé možnosti a ty dále využívat ve své výuce. V této oblasti zůstává mnoho možností nevyužitých v tom, jak vystavět vyučování efektivněji a cíleně ho zaměřit na studující. Odpovídající v tomto oboru zůstává cíl permanentního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nutného pro strategický další rozvoj našeho institutu.

Cílem projektu bylo pokud možno zapojit všechny pedagogické pracovníky do co nejširšího rozvoje kompetencí při didaktickém využívání digitálních médií, aplikací a Web 2.2 a smysluplné využití chytrých telefonů a tabletů pro výuku němčiny jako cizího jazyka, aby byla na jedné straně zajištěna kvalita vlastních jazykových kurzů a nabídek dalšího vzdělávání a byla zlepšena. A na druhé straně aby byla pokud možno všem pedagogickým pracovníkům nabídnuta lepší pozice na pracovním trhu díky nově získaným kompetencím. Nově získané kompetence v oblasti realizace výuky s digitálními médii a za pomoci chytrých telefonů a tabletů by kromě jiného měly plynule vstoupit do koncepce a využívání v celoživotním vzdělávání, na kterém se podílejí kolegové ze zahraničí, kteří se sami dále vzdělávají v rámci evropských projektů mobilit. Podmíněno vynucenou digitalizační fází díky Covidu-19 a přesunutím naplánovaných mobilit o více než jeden rok bylo jako nový cíl stanoveno vytvoření vlastních digitálních výukových materiálů, které jsou vhodné stejně pro virtuální výuku tak i pro prezenční vyučování a zároveň odpovídají nárokům hybridní výuky.

Poskytli jsme jednotýdenní další vzdělávání čtyřem vedoucím pracovníkům z řad pedagogických pracovníků a jednomu dobrovolníkovi z oblasti dalšího vzdělávání, kteří již roky pracují v oblasti vedení projektů. Toto vzdělávání proběhlo v Portugalsku na téma Digital Storytelling. Díky tomu jsme získali nové impulzy pro jazykový kurz němčiny jako cizího jazyka a také pro obor celoživotního vzdělávání. Tato nová témata byla vyzkoušena přímo na místě ve workshopech a byla převedena do digitálních výukových materiálů, a tím mohlo dojít k rozšíření budoucího kurikula stejně jako oboru jazykových kurzů a kurzů dalšího vzdělávání.

Pro 24 pedagogických pracovníků a pro pedagogický personál jsme potom zprostředkovali třídenní další školení ve Vídni k tématu smysluplného didaktického využití digitálních aplikací a Web 2.0 ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Všichni účastníci dostali podnět ke smysluplnému didakticky-metodickému využití digitálních médií pro výuku němčiny jako cizího jazyka stejně jako pro další kurzy navazujícího studia němčiny jako cizího jazyka. Zde jsme se soustředili také na vytvoření digitálních výukových materiálů, které budou bezpodmínečné pro získání dodatečné kvalifikace v kvalitativně orientovaném jazykovém vyučování.

Výsledky projektu najdete zde: https://www.erasmus-plus-eu.de/training-courses/ka1-projekt-2019-2020-digitale-kompetenzentwicklung-von-fremdsprachenlehrkraeften-lehren-und-lernen-mit-dem-netz

 

KA1-Projekt DE Kofinanziert von der Europäischen Union.

 

Cíle a výsledky KA1- projektu mobilit IIK 2019-2021

Logo des IIK Deutschland.

 

Login (0)

Vous souhaitez du contenu dans une autre langue?

Ce document est également disponible dans d'autres langues. Sélectionnez-en une ci-dessous.
Switch Language

Vous souhaitez écrire un article?

N'hésitez pas à le faire!

Cliquez sur le lien ci-dessous et publiez un nouvel article!

Dernières discussions

Construire des compétences pour la vie démocratique. Le rôle de l'apprentissage et de l'éducation des adultes

Commencez à débattre de la manière dont les compétences du 21e siècle peuvent faire des citoyens plus actifs !

Plus

Appel aux associations innovantes en transition écologique

Appel aux associations innovantes en transition écologique

Plus