Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Informačné a komunikačné technológie v inkluzívnom vzdelávaní. Rozvoj a príležitosti pre európske krajiny

Táto správa predstavuje hlavné zistenia agentúrneho projektu Informačné a komunikačné technológie pre inklúziu (ICT4I) a vychádza zo všetkých zdrojov informácií, ktoré boli vytvorené v rámci aktivít projektu. Správa sa snaží identifikovať rozhodujúce faktory, ktoré tvoria základ pre efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v inkluzívnom prostredí  pre všetkých účastníkov vzdelávania so znevýhodnením a osobitnými vzdelávacími potrebami.

Resource Details
Resource author
European Agency for Development in Special Needs Education
Type de ressource
Études et rapports
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!