European Commission logo
Créer un compte
Blog
Blog

Uniós források a munkahelyi képzések támogatására

A munkahelyi képzések minél szélesebb körben való elterjedését könnyíti meg az európai uniós forrásból támogatott „GINOP 6.1.5 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” illetve a „GINOP 6.1.6 Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok munkavállalói számára” elnevezésű konstrukció. A források hozzáférhetősége nem előzmény nélküli: a 2007-2013-as fejlesztési időszakban a TÁMOP 2.1.3 projektek keretében pályázhattak kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok a munkahelyi képzéseket támogató forrásokra, a TÁMOP 2.1.4 projekt pedig az ernyőszervezeteken keresztül megvalósuló munkahelyi képzésekre fókuszált. A TÁMOP 2.1.3 projekt célja, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, hogy a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására volt igényelhető támogatás:

 • szakmai képzések
 • idegen nyelvi képzések
 • a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
 • számítástechnikai, informatikai képzések

A támogatásért cserébe a munkaadók részéről elvárt kötelezettségek az alábbiak voltak:

 • a projekt minimum 5 és maximum 20 hónap alatt valósuljon meg;
 • a projektet a támogatói okirat kibocsátását követő 3 hónapon belül kezdje meg;
 • a végső pénzügyi elszámolás a projekt megvalósításának befejezését követő 90. napig történjen meg;
 • pályázó fenntartási jelentés benyújtására nem kötelezett;
 • közép és nagyvállalkozás a képzésben részt vevők 60 %-át a projekt megvalósítási időszak időtartamának megfelelő ideig tovább foglalkoztassa.

A TÁMOP 2.1.4 konstrukció hasonlóképp a munkahelyi képzések támogatását tűzte ki célul, azzal a különbséggel, hogy itt nem vállalkozások, hanem olyan ernyőszervezetek jelentették a célcsoportot, amelyek egy szakmacsoportot vagy közösséget képviseltek, így könnyítve a képzések megvalósulását.

A GINOP 6.1.5, illetve a GINOP 6.1.6 konstrukciók esetében a pályázati kiírás még nem történt meg, ez 2016 őszére várható, így egyelőre a pályázati feltételek sem ismertek.

 

Beszámolók a már lezárult támogatott munkahelyi képzésekről

Az alábbiakban két piaci szereplő, a Transmoduls Kft. és a Pappas Autó tapasztalatait tesszük közé saját beszámolójuk alapján a TÁMOP 2.1.3 projekt munkahelyi képzéseit illetően.

Transmoduls Kft[1]

A fejlesztés közvetlen céljai a gyors, pontos, hatékony munkavégzés megteremtése volt az alábbi tényezők megvalósulásával:

 • A szervezet belső működési rendjének egységesítése.
 • Külső kommunikáció hatékonyabbá tétele, idegen nyelven is.
 • A törzskarban dolgozó munkavállalók feladatainak lehatározása, szakirányú specifikus képesítés megszerzése (pl: mérlegképes könyvelő, pályázati referens).
 • Belső képzések szervezése, amely a több mint 10 éves releváns működésből származó tapasztalatok, hibák, problémakörök, kezelési módszerek ismertetésére terjed ki.
 • Kapcsolódó munkakörökben (gépésztervező, elektromos tervező, programozó, lakatos, műszerész) dolgozók munkáinak megismerése, kapcsolódó, egymást követő feladatok rendjének meghatározása.

A projekt hosszú távú célja a társaság adottságaiban rejlő előnyök kiaknázása, a vállalat működési rend szerinti üzemeltetése, K+F projektek, innovatív technológiák kifejlesztése. 

A támogatás segítségével olyan képzési program valósult meg, amely illeszkedik a szervezeti változáshoz, segíti a hatékonyabb működést és támogatja a színvonalasabb célgép gyártást.

Megvalósult a kommunikációs-prezentációs tréning, LabVIEW szoftver képzés, projketmenedzsment képzés, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő OKJ képzés valamint egy Európai Uniós pályázatíró képzés. 10 fő vett részt autóipari minőségtechnikák FMEA modulon, 6 fő egy szakmai angol képzésen. 3-3 képzettséggel zárult, 4 fő részvételével egy OKJ-s targoncavezető és szintén OKJ-s emelőgép kezelő tanfolyam is.A fenti időszakig több szakmai képzés valósult meg, amelyeken a képzésben részvevők száma összesen 44 fő, a képzést eredményesen elvégzők száma 44 fő, a megszerzett képzettségek száma 54 db.

 

Pappas Autó[2]

A pályázat célja az volt, hogy a munkavállalók  kompetenciafejlesztésével még hatékonyabb munkavégzésre legyenek képesek, mialatt meglévő szakmai tudásukat aktualizálják a kor kihívásai szerint.

A cég munkavállalói 8.856.000 Ft értékben vehettek részt szakmai, nyelvi képzéseken.

Az Autóértékesítés képzésen a cég dolgozói korszerű értékesítés technikai ismereteket sajátíthattak el. A képzés kiterjedt a modern igényeket kielégítő vevőkezelés jellegzetességeire, megismerkedtek az autópiac újfajta sajátosságaival, az aktuális folyamatokkal, valamint mindehhez hozzákapcsolhatták a legújabb elvárásoknak megfelelő kommunikációs technikákat is.

Annak ellenére, hogy a cég dolgozói nagy tapasztalattal rendelkező, jól felkészült szakemberek, rendkívül hasznosnak ítélték a képzést, hiszen számukra is fontos célkitűzés, hogy a mindennapi rutin ne írja felül a megváltozott igényeket. A képzés során megtapasztalhatták, hogy mely területeken van szükség a megújulásra, melyek lehetnek azok az információk, amelyek még hatékonyabbá tehetik munkavégzésüket, növelve ezzel saját és az általuk képviselt cég érdekeit. A képzés így nemcsak hasznos információátadásra szorítkozott, de fokozta a dolgozók lojalitását is cégünk felé.

Korunk legnagyobb kihívása az emberierőforrás-fejlesztés területén a nyelvi műveltség fejlesztése. A vállalkozás tevékenysége erősen a német autóipar felé koncentrálódik, így fontosnak tartottuk, hogy dolgozóink nyelvi kompetenciáit is fejlesszük ezen a nyelvi területen. Az elnyert pályázati támogatás lehetőséget biztosít egy 80 órás német nyelvi tanfolyam megvalósítására, mely jelenleg is zajlik és az év végén fejeződik be.

A jelenlegi gazdasági mutatókra összpontosítva a cég fontosnak tartotta olyan képzés beiktatását is, mely a dolgozók hatékonyságának növelését, teljesítményük fokozását veszi célba. Így valamennyi telephelyükön szinte egyszerre zajlott az a képzés, amely segít felismerni dolgozóink számára azokat a lehetőségeket, amelyekkel munkavégzésük még hatékonyabb, eredményeik még kimagaslóbbak lehetnek azáltal, hogy a munkára fordított időt megtanulják még helyesebben használni. 

Külön figyelmet érdemel, hogy mivel a munkavállalók munkaidőben vettek részt a képzéseken, kieső munkabérüket is támogatta a projekt 6.095.707,- Ft értékben. 

 

A TÁMOP 2.1.4 konstrukció kapcsán két szervezet beszámolóját találjuk az alábbiakban, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Közép-Dunántúli Régióra vonatkozó képzéseit, illetve az Ipartestületek Országos Szövetségének beszámolóját.

 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány[3]

A projekt célja, a Közép-Dunántúli Régióban működő mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak munkahelyi képzésének lebonyolítása akkreditált képző intézmények által. A projekt során 1000 fő munkavállaló, - az előzetesen felmért - képzési igényekhez igazodó munkahelyi képzése valósult meg az alábbi területeken:

 • Cégvezetés, projektmenedzsment - 67 képzési óra
 • Gazdasági és vállalkozási ismeretek - 72 képzési óra
 • Sales (értékesítési ismeretek) - 60 képzési óra
 • Gyakorlati EU ismeretek - 66 képzési óra
 • Angol-Kereskedelem - 200 képzési óra

 

Ipartestületek Országos Szövetsége[4]

A projekt célja a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkahelyi képességeknek és a kommunikációnak az erősítése volt a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak, vezetőinek és alkalmazásban álló tulajdonosainak képzésével.

A projektet az IPOSZ mint ernyőszervezet valósította meg az ipartestületek bevonásával, a projekt Irányító Testület szakmai felügyelete mellett.

A képzéseken részt vettek: 6 régióban (Közép-Magyarország kivételével) székhellyel, illetve telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások (egyéni vállalkozók, kivéve az adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozású magánszemélyeket; kft-k; bt-k; szövetkezetek) munkavállalói, vezető tisztségviselői és a vállalkozások működtetésében személyesen közreműködő tulajdonosai.

A képzések a résztvevők számára ingyenesek - 100%-os támogatottságúak - voltak, a hallgatóknak csak az oktatási napokra való utazás költségét kellett vállalniuk.

 A képzéseken 1997 fő, 130 képzési csoportban, 15 féle képzési témakörben, 3-30 nap közötti képzési időtartamú tanfolyamokon gyarapította tudását.

Összesen 42 ipartestület vállalt aktív mozgósító szerepet a tagság és a területükön működő mikró- és kisvállalkozások tájékoztatásában, a beiskolázásokban és képzések lebonyolításában.

A képzések megvalósítását állami intézmény-akkreditációval rendelkező felnőttképző intézmények végezték, az IPOSZ által megadott, a képzési céloknak, a képzési témaköröknek és képzési időknek megfelelő államilag akkreditált felnőttképzési programokkal.

A 15 képzési témakör: környezetvédelem (megújuló energia), EU-ismeretek, angol és német nyelv (üzleti és kommunikációs), vállalkozási ismeretek, kommunikációs készségek fejlesztése, értékesítési tréning, tehergépkocsi-vezetői továbbképzés, női fodrász továbbképzés, kozmetikus továbbképzés, női fodrász mestervizsga felkészítés kozmetikus mestervizsga felkészítés, sminkes.

A tehergépkocsi-vezetői továbbképzésen részt vett 500 fuvarozó vállalkozó, illetve alkalmazott a képzést követő sikeres hatósági vizsga után megújította a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint, az Európai Uniós irányelveknek megfelelő szolgáltatói igazolványát. Az arcképes gépkocsivezetői képesítési igazolvánnyal az EU területén, a kártya érvényességi idején belül jogosultak tehergépjárművet vezetni.

 

Készítette: Palotai Péter

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Dernières discussions

Appel aux associations innovantes en transition écologique

Appel aux associations innovantes en transition écologique

Plus

Exemples de ressources pédagogiques pour les publics NEETs et Migrants

En préparation d'un stage d'observation en Italie, une équipe de professionnels de l'insertion socioprofessionnels en Wallonie présentent des outils pédagogiques de base accessibles et potentiellement transposables dans d'autres pays, pour accompagner les NEETs et les primo-arrivants

Plus