Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: łatwiejszy dostęp do możliwości uczenia się/wnioski z raportu Eurydice 2015

W publikacji scharakteryzowano grupy dorosłych o największych potrzebach edukacyjnych oraz ograniczone strategie rozwoju edukacji dorosłych, które rzadko wskazują konkretne cele. Opracowanie zawiera również informacje na temat barier uniemożliwiających dorosłym udział w uczeniu się przez całe życie. Eksperci zarzucają zbyt ogólną i niepełną ocenę skuteczności podejmowanych działań na rzecz edukacji dorosłych oraz społecznej świadomości w tej dziedzinie.

Resource Details
ISBN
ISBN 978-92-9201-783-5
Resource author
KE /EACEA/Eurydice, 2015. Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. (Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: zwiększanie dostępu do możliwości uczenia się) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji UE
Type de ressource
Niveau national et politiques
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!