Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Izobraževanje zapornikov v skandinavskih državah

Zaporniki imajo pravice na področju izobraževanja in usposabljanja, ki jih urejajo mednarodne konvencije in priporočila. Države članice Združenih narodov in Sveta Evrope so jih zavezane spoštovati. Skandinavske države so vključile Evropsko Konvencijo o človekovih pravicah v svojo zakonodajo. Mnogim zapornikom je ta pravica do izobraževanja prinesla nove možnosti v življenju. Toda še vedno je treba narediti veliko, preden bomo lahko rekli, da so pravice vseh zapornikov upoštevane in udejanjene, čeprav je od izida knjige minilo že nekaj let.

 

Delo o izobraževanju, sodelovanju in motivaciji za izobraževanje predstavlja ugotovitve prve skupne raziskave o zapornikih v skandinavskih državah. Osredotoča se na zaporniške izobraževalne dejavnosti ter tudi motivacijo za izobraževanje.

Veliko je močnih razlogov, ki presegajo zgolj pravno naravo, ki govorijo v prid zagotavljanju izobraževalne dejavnosti za zapornike. V skladu s humanističnimi idejami je izobraževanje – tudi zapornikov – pomemben vidik civilizirane družbe. Neizpodbitna je vrednost pridobivanja znanja in spretnosti, ki prispeva k človekovemu razvoju. Poleg tega zaporniško izobraževanje omogoča nadaljevanje šolanje oz. pridobitev določenih zmožnosti, spretnosti in znanj, ki jih zapornik lahko uspešno uporabi, ko se iz zapora vrne v družbo. S tem se zmanjša možnost za povratek v kriminal.

Skandinavska mreža za izobraževanje zapornikov je bila formalno ustanovljena 1. januarja 2006, potem ko je neformalno delovala že od 70. let 20. stoletja. Njeni člani delujejo na ključnih položajih v prevzgojnih ustanovah in v izobraževalnih organih, posebno pozornost pa namenjajo izobraževanju v zaporih.

Knjigo je prosto dostopna tukaj, lahko pa si jo izposodite tudi v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije (ACS).

 

Resource Details
ISBN
978-92-893-1821-1
Resource author
Ole-Johan Eikeland, Terje Manger og Arve Asbjørnsen (Eds.)
Type de ressource
Autre
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!