chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressource

Národní institut pro další vzdělávání má koncepci vzdělávání učitelů ZUŠ

Langue: CS

Posté par Michaela Tužilová

Proces kurikulární reformy základního uměleckého vzdělávání v České republice a realizace projektů národních a grantových Národním institutem pro další vzdělávání vyvolaly potřebu posílení dalšího vzdělávání pedagogů a managementu základních a středních uměleckých škol a vytvoření specifické a funkční struktury a systému vzdělávání pro tuto cílovou skupinu napříč celou republikou.

 

ÚVODEM

Materiál seznamuje s postupem Národního institutu pro další vzdělávání při vytváření nové vzdělávací oblasti Základní umělecké vzdělávání/Střední umělecké vzdělávání.

Potřeba vytvořit celostátně systematickou podporu vzdělávání pedagogů a manažerů základních uměleckých škol vzniká v souvislosti s probíhající kurikulární reformou v oblasti uměleckého vzdělávání – RVP ZUV byl schválen v roce 2010 a od 1. 9. 2012 základní umělecké školy v celé republice vyučují podle vlastních školních vzdělávacích programů, přičemž proces zavádění ŠVP do praxe bude trvat minimálně 7 let. Situace v poskytování metodické pomoci základním uměleckým školám v této oblasti není oficiálně, odborně ani lektorsky zajištěna a není nijak koordinována.

Proto dochází od 1. 2. 2014 k vyčlenění vzdělávací oblasti Základní umělecké vzdělávání/Střední umělecké vzdělávání ze stávající vzdělávací oblasti Základní vzdělávání. V rámci nové vzdělávací oblasti budou zajišťovány státem požadované kroky při zavádění školních vzdělávacích programů do praxe, tj. bude uměleckým školám poskytována kvalitní metodická podpora, a bude připraven a realizován celostátně celistvý systém dalšího vzdělávání pedagogů a manažerů ZUŠ/SUŠ.

JAKÝ PŘÍNOS JE V PRAXI OČEKÁVÁN?

Vzdělávací programy budou navazovat na projekty již ověřenými obsahy i strukturou dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ.  Především však budou specificky cílené pro pedagogy základních a středních  uměleckých škol, jejichž vzdělávací potřeby jsou odlišné od vzdělávacích potřeb učitelů základních škol. Potřeba širší a kvalitnější nabídky vzdělávacích programů pro pedagogy základních uměleckých škol byla v uplynulém období často deklarována, např. výzkum v rámci projektu Podpora ZUŠ. Hlavní přínos lze spatřit ve vytvoření základního pilíře pro vznik vzdělávání pedagogů a manažerů ZUŠ/SUŠ v rámci připravovaného kariérního systému.

NÁSLEDUJÍCÍ KROKY

Po oddělení vzdělávací oblasti Základní umělecké vzdělávání/Střední umělecké vzdělávání od vzdělávací oblasti Základní vzdělávání dojde k praktickému zahájení metodické podpory v potřebném rozsahu, k vytvoření týmu krajských garantů vzdělávací oblasti, k vytvoření obsahu a struktury vzdělávacích programů a k vytvoření týmu lektorů, včetně nastavení mechanismů kvality poskytovaných programů (akreditace) a kontrolních mechanismů (evaluační dotazníky, celkové vyhodnocení kvality).

 

 

NAVRHOVANÁ STRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ

Struktura nabídky NIDV je koncipována tak, aby co nejlépe vystihla požadavky z terénu a podpořila zahájenou kurikulární reformu v českých ZUŠ. Konkrétně se jedná o tři paralelně a nezávisle na sobě fungující pilíře.

A)  Dvouletý program – jednodenní kurzy v každém kraji

  1. dvouletý cyklus odborných jednodenních seminářů – celkem 16, z toho každé pololetí 4 kurzy
  2. dvouletý cyklus jednodenních ICT kurzů – celkem 8, tj. každé pololetí 2 kurzy
  3. dvouletý cyklus vícedenních manažerských kurzů – tj. 1 - 2x ročně

 

B)  Celoroční program během jednoho školního roku – cyklický vzdělávací program

  1. balíček 4 kurzů/24 hodin pro začínající učitele
  2. balíček 4 kurzů/24 hodin pro management školy
  3. balíček 4 kurzů/24 hodin pro zkušené učitele

 

C)   Celostátní vícedenní programy

  1. pro učitele výtvarného oboru
  2. pro učitele tanečního oboru
  3. pro učitele literárně dramatického oboru
  4. pro učitele určitých studijních zaměření hudebního oboru (hra na varhany, souborová a orchestrální hra, hudební nauka a další)

Pilíř B) je obsahově členěn pro začínající učitele, pro zkušené učitele a pro ředitele ZUŠ. Začínající učitelé, kteří zahajují svou pedagogickou kariéru, zde získají základní informace o zařazení ZUŠ ve vzdělávacím systému ČR, budou umět odlišit základní umělecké od zájmového vzdělávání, seznámí se s principy kurikulární reformy a pochopí provázanost uměleckého vzdělávání v ČR (ZUŠ – konzervatoře - AMU apod.). Dále získají veškeré potřebné znalosti z adaptačního procesu, od nástupního pohovoru až po zásady spolupráce s kolegy, rodiči, přípravy na vyučování, vedení třídní dokumentace a plán osobního rozvoje. Jako podstatná oblast je zde také obsažena schopnost zvládnout základní principy hodnocení žáků (kritéria, formy, diagnostika) a pochopení specifik hodnocení žáků v uměleckém vzdělávání.

Druhá oblast je zaměřena na zkušené učitele, kteří se již pedagogické činnosti dlouhodobě věnují a potřebují si doplnit znalosti v oblastech osobního managementu, realizace a aktualizace ŠVP, v obecné didaktice a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Třetí oblast se věnuje ředitelům ZUŠ. Především jde o oblast time managementu (plánování, organizace práce, řešení problematiky syndromu vyhoření apod.). Dalším okruhem je získání schopnosti správně a účelně zajistit vlastní hodnocení školy, řídit proces aktualizace ŠVP a zajistit jeho naplňování.

Více informací na http://www.nidv.cz

 

Auteur(s) de la ressource: 
Ilona Juhásová
Date de publication:
Jeudi, 14 Janvier, 2016
Type de ressource: 
Niveau national et politiques
Pays:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email