Resource Details
RESSOURCE

Publikacija: Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih

Prva zbirka kazalnikov kakovosti za področje izobraževanja odraslih, ki je predstavljala jedro nacionalnega modela za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, je izšla leta 2003. Sodobni čas je v izobraževanje odraslih prinesel številne nove potrebe in zahteve, zato so na Andragoškem centru Slovenija prenovili obstoječe kazalnike. Prenovljena zbirka kazalnikov kakovosti je zasnovana v obliki priročnika, ki je lahko v pomoč osebju v izobraževalni ali drugi organizaciji, ki izobražuje odrasle, pri izpeljavi sprotnega notranjega spremljanja in poglobljeni samoevalvaciji. Namenjena je tudi drugim strokovnjakom, ki na področju izobraževanja odraslih izpeljujejo različne oblike zunanjega spremljanja in zunanjih evalvacij.

Prenovljeno zbirko kazalnikov kakovosti izobraževanja odraslih lahko uporabljajo za dva poglavitna namena, in sicer:

  • za notranje presojanje in razvijanje kakovosti izobraževalne ali druge organizacije, ki izobražuje odrasle,
  • za zunanje presojanje in razvijanje kakovosti izobraževalne ali druge organizacije, ki izobražuje odrasle.

Priročnik vabi k ustvarjalnemu premisleku o kakovosti izobraževanja odraslih ter prinaša spodbude k dejavnostim, s pomočjo katerih kakovost izobraževanja odraslih opredeljujemo, presojamo in razvijamo.

Izdajo priročnika je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Resource Details
ISBN
978-961-6851-26-8
Resource author
Možina et al.
Type de ressource
Autre
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!