Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Publikacija: Študijski krožki iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti

Publikacija Študijski krožki iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti je namenjena mentorjem študijskim krožkom (ŠK), tako prihodnjim kot že izkušenim. V njem najdemo posodobljena učna gradiva, ki so nadgradnja tistih iz leta 1999.

Publikacija je razdeljena na 4 poglavja z različnimi podnaslovi. V prvem poglavju Temelji študijskega krožka beremo o tem, kaj je ŠK in kaj so temeljne značilnosti modela ŠK. Prav tako so opisane značilnosti in načini učenja odraslih ter vloge sodelujočih v ŠK. Preden začnemo ŠK, napravimo analizo stanja ter ugotavljamo potrebe, da lahko opredelimo tudi cilje. Prav to je opisano v drugem poglavju Načrtovanje študijskega krožka. V tretjem poglavju Med delovanjem Študijskega krožka pišejo o skupinski dinamiki, o pozitivnem spodbujanjem udeležencev ter o povratnih sporočilih. V četrtem poglavju Zaključek Študijskega Krožka je predstavljeno vrednotenje, ki ga je treba narediti ob zaključku, ter vodenje dokumentacije.

V nadaljevanju sledijo trije prispevki, pripravljeni ob dvajsetletnici ŠK: Študijskih krožki med preteklostjo in prihodnostjo, Študijski krožki: prostor medgeneracijskega sodelovanja ter Razmislek o kulturnih ozadjih dela slovenskih ŠK.

Publikacijo je izdal Andragoški center Slovenije (ACS). Pripravo in izdajo priročnika sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja ter prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Resource Details
ISBN
978-961-6851-14-5
Resource author
Damjana Urh et al.
Type de ressource
Autre
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!