European Commission logo
Créer un compte
Resource Details
RESSOURCE

12 политически насоки за върхови постижения на учителите и обучителите в професионалното образование и обучение

През 2018 г. Европейската комисия публикува доклад на Работната група по професионално образование и обучение, в който са идентифицирани 12 политически насоки за подкрепа на учителите и обучителите в професионалното образование и обучение. Те са формулирани с оглед постигането на върхови резултати при чиракуването и обучението без откъсване от работа.

В документа е подчертана разликата между учители и обучители. Учителите работят в училищата и преподават общообразователни или теоретични учебни предмети с професионална насоченост, докато обучителите са служители на различни компании на трудов договор, включително със задължения за обучаване и подпомагане на обучаващи се в конкретната компания. Отбелязано е също, че политическите насоки са предпоставени от Заключенията от Рига (2015 г. ). Сред приоритетните области се посочват насърчаването на ученето в процеса на работа във всичките му форми, както и въвеждането на системни подходи и възможности за първоначално и последващо професионално развитие на учители, обучители и ментори в областта на професионалното образование и обучение – не само в учебна, но и в работна среда. Важно значение има и Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, оповестена в Препоръка на Съвета на ЕС от 15 март 2018 г., доколкото в нея е изложено общото разбиране за чиракуването, като е подчертано значението и същевременно необходимостта от продължаващо обучение на учителите и обучителите.

В резултат на своята дейност, илюстрирана чрез 55 конкретни примера от 31 държави, Работната група определя 12 политически насоки, систематизирани в четири групи, които имат важно значение за успешното подпомагане на учителите и обучителите.

Resource Details
Auteur de la ressource
Национален център за информация и документация
Type de ressource
Autre
PAYS
България
Date de publication
Langue du document
Български
Login (2)

Comments

Users have already commented on this article

Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour commenter.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!