Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Indrumar practic pentru implementarea sistemului de management al calitatii

Implementarea seriei ISO 9000 afectează întreaga organizaţie încă de la început. Dacă este aplicată cu hotărâre, ea duce la schimbarea culturii organizaţionale, prin dezvoltarea unui mediu propice îmbunătăţirii continue.Procesul de implementare a lui ISO 9000 depinde de:- nivelul de detaliere a programului existent al calităţii;- dimensiunea organizaţiei, complexitatea proceselor sale.

Pentru a implementa cu succes sistemul de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001, organizaţia trebuie să parcurgă 14 etape fundamentale. Acestea sunt:

 1. Angajamentul managementului de vârf 
 2. Stabilirea echipei de implementare 
 3. Initierea programului de constientizare privind sistemul de management al calitatii
 4. Instruirea personalului
 5. Efectuarea auditului diagnostic
 6. Dezvoltarea planului de implementare
 7. Dezvoltarea documentatiei SMC
 8. Controlul documentelor
 9. Implementarea
 10. Auditul intern
 11. Analiza managementului
 12. Audit pre-certificare
 13. Certificarea
 14. Imbunatatirea continua

Acest material a fost dezvoltat in cadrul proiectului  “Calitate intr-o economie bazata pe cunoastere!”, proiect finantat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, DMI 1.4 „Calitate în formarea profesională continuă”, care are ca obiectiv cresterea calitatii serviciilor oferite de furnizorii de formare profesionala din Romania, http://calitateinformare.ro/.

 

Resource Details
Resource author
FiaTest, Maria Cucu, Alina Popa, Andrei Hohan
Type de ressource
Autre
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!