Aller au contenu principal
Is ionadaí mé ó thionscadal foghlama aosaí – cad a chuireann EPALE ar fáil dom?

Tá breis is 3000 acmhainn in Ionad Acmhainne EPALE. Cuimsíonn sé dea-chleachtais, ábhar oideolaíoch agus torthaí taighde a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhair spéise duit i dtaobh do thionscadail, b’fhéidir. Ina theannta sin, is féidir leat imeacht ar bith a bhaineann le do thionscadal a uaslódáil ar Fhéilire EPALE nó nuacht tábhachtach a roinnt sa Seomra Nuachta.

Tá roinnt gnéithe pobail ag EPALE, leis, ar a n-áirítear:

  • Leathanaigh théamacha - le díospóireachtaí ar shaincheisteanna reatha faoi oideachas aosach.
  • Pobail Chleachtais, chun eolas faoi thopaicí foghlama aosaí a roinnt. Mura n-éiríonn le húsáideoirí pobal a aimsiú a oireann dá gcuid riachtanas, is féidir leo ceann nua a bhunú trí iarratas a chur isteach.
  • Áis Cuardaithe Comhpháirtí mar ar féidir leat comhpháirtithe a chuardach nó d’iarratas féin a chruthú.
  • Spásanna comhoibritheacha chun smaointe tionscadail a d’fhéadfadh a bheith agat a phlé, chun feidhmchláir a fhorbairt agus doiciméid a roinnt, gan do bhosca isteach a rólíonadh.
  • Podchraoladh EPALE chun tuilleadh a fhoghlaim faoin Oideachas Aosach san Eoraip. Ní gá ach ‘podchraoladh’ a chuardach sa bhosca cuardaigh ar an leathanach baile nó leathanach EPALE ar Soundcloud mar a  bhfaighidh tú gach eipeasóid atá ar fáil.

Má mhaoinítear do thionscadal tríd an gClár Erasmus+ ba chóir duit do thorthaí tionscadail a uaslódáil ar an Ardán Eorpach um Thorthaí Tionscadail. Tabhair do d’aire gur chóir ceisteanna a bhaineann le hArdán Scaipthe Erasmus+ a chur chuig do Ghníomhaireacht Náisiúnta. Más mian leat go nascfadh EPALE le do chuid torthaí déan teagmháil lenár ndeasc chabhrach trí ríomhphost ag: helpdesk@epale-support.eu

Is féidir le gach tionscadal eile acmhainní a chur isteach chun iad a fhoilsiú go díreach in Ionad Acmhainní EPALE mar aon le nasc chuig a suíomh gréasáin. Tabhair do d’aire go ndéanfar scrúdú cáilíochta ar na hacmhainní molta d’fhonn a chinntiú go mbaineann siad le EPALE.

Login (0)
Weight
0