Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Straipsnių rinkinys „Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje“

Straipsnių rinkinys  „Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje“ Jame rasite Lietuvos ir Čekijos respublikos autorių straipsnius. Karolio Žibo straipsnyje aptariamos Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių imigracijos tendencijos ir demografinė situacija, apibūdinamas darbo imigracijos reiškinys ir darbo imigrantų socialinės ir demografinės charakteristikos. Karolio Žibo ir Vijos Platačiūtės publikacijoje analizuojami Lietuvos migracijos ir integracijos politikos prioritetai ir tikslai, trečiųjų šalių piliečių integracijos prielaidos.

Siekiant pristatyti užsienio šalių lyginamąją medžiagą, leidinyje spausdinama politikos analizės eksperto Jakobo Hurrle (Čekijos Respublika) studija apie Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse vykstančius trečiųjų šalių piliečių migracijos ir integracijos procesus, problematiką iliustruojant – Švedijos, Lenkijos ir Čekijos pavyzdžiais. Straipsnio tema -šiuolaikiniai migracijos ir integracijos procesai, politikos analizė ir integracijos procesų vertinimo galimybės.

Empirinių tyrimų rezultatams apibendrinti skirtas Vidos Beresnevičiūtės, Tado Leončiko ir Karolio Žibo straipsnis. Jame aprašomi 2009 m. atliktų empirinių tyrimų parametrai, pateikiama visuomenės nuostatų apie Lietuvoje gyvenančius ne ES piliečius duomenų apžvalga, pristatomi atliktos Lietuvoje gyvenančių, dirbančių ir studijuojančių ne ES piliečių apklausos pagrindiniai rezultatai. Atlikti tyrimai atskleidė šios tikslinės imigrantų grupės demografinį profilį, gyvenimo ir darbo Lietuvoje sąlygas, naudojimąsi švietimo, socialinėmis paslaugomis, socialinių ryšių tinklą, įvardijo poreikius ir lūkesčius. Tyrimų rezultatai leidžia daryti prielaidas apie ne ES piliečių integracijos problematiką, galimus iššūkius socialinei integracijos politikai, pateikia ateities tyrimų gaires.

Leidinio pabaigoje pateikiamos rekomendacijos integracijos priemonėms kurti ir tobulinti, rodiklių sąvadas, reikalingas integracijos politikos analizei ir integracijos procesams vertinti.

Šis leidinys - tai priemonė susipažinti su Lietuvoje gyvenančių ir į šalį atvykstančių trečiųjų šalių piliečių problematika, analitiškai pažvelgti į Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą ir prielaidas migrantų integracijai.

Resource Details
Resource author
Karolis Žibas
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!