Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

En strømmetjeneste for læring - Et nytt målbilde for livslang læring i Norge

De kommende årene vil antageligvis mer enn 800 000 norske jobber bli radikalt endret på grunn av ny teknologi. Da er det essensielt at arbeidstakere og - søkende får sjansen til å reorientere seg. Skal vi få til dette må vi i bruk de mulighetene teknologien gir. Med koronakrisen ble nettbasert og fleksibel læring i en hittil ukjent skala den nye normalen, og det i løpet av noen uker. Dette har gitt oss et godt utgangspunkt for neste steg: å etablere en norsk strømmetjeneste for kompetanseheving hvor vi kan lære det vi trenger, der vi er og når vi trenger det.

Ekspertgruppen for prosjektet har følgende medlemmer:

• Marit Aursand, forskningssjef i avdeling for prosessteknologi ved Sintef Oceans og medlem av Teknologirådet

• June M. Breivik, avdelingsdirektør for kunst, kultur og skole i Kulturtanken • Karsten Bråthen, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

• Reidun Høllesli, Senior Vice President i Orkla IT og medlem av Teknologirådet

• Trond Ingebretsen, stabsdirektør for digitalisering i Utdanningsdirektoratet

• Johan Røed Steen, forsker ved Fafo • Elisabeth Ramstad, personalsjef i Direktoratet for økonomistyring

Teknologirådets prosjektleder Marianne Barland har ledet prosjektet. Teknologirådet skal gi uavhengige råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi og bidra til en åpen, offentlig debatt. Vi håper denne rapporten vil bidra til en fremtidsrettet diskusjon om livslang læring i Norge.

Tore Tennøe Direktør, Teknologirådet

Resource Details
Afficher sur le portail
Resource author
Teknologirådet
Type de ressource
Niveau national et politiques
PAYS
Date de publication
Login (0)
Étiquettes

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!