Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy v 21. storočí - Príklady dobrej praxe zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy v Európe

Publikácia Kvalita odborného vzdelávania a prípravy v 21. storočí – Príklady dobrej praxe zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy v Európe (2020) ponúka čitateľovi vybrané zahraničné príklady dobrej praxe zabezpečovania kvality OVP na systémovej úrovni. Publikácia má za cieľ poskytnúť také príklady zabezpečovania a zvyšovania kvality OVP, ktoré sú nie len zaujímavé pre slovenského čitateľa, ale aj relevantné v kontexte slovenského systému OVP. Pri písaní tejto publikácie boli často jednotlivé príspevky konzultované so zahraničnými NRM EQAVET, ktoré poskytli námety na jednotlivé príklady.

Vybrané príklady dobrej praxe zabezpečovania kvality pochádzajú z Českej republiky, Holandska, Rakúska, Slovinska, Talianska a Nemecka.

Resource Details
ISBN
978 – 80 – 89247 – 71 – 4
Resource author
Černá Barbora, Gállová Ľubica
Type de ressource
Étude de cas
PAYS
Date de publication
Login (2)
Étiquettes

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!