Aller au contenu principal
Blog
Blog

EPALE Community Conference Resource Kit

Těšíte se na nadcházející komunitní konferenci EPALE (6. – 7. – 8. října 2020)? Chcete se dozvědět více o různých tématech, o kterých se bude diskutovat v rámci panelů a workshopů? Tento Resource Kit vás provede konferencí a pomůže vám objevit šíři obsahu dostupného na platformě EPALE.

EPALE Community Conference Resource Kit

Těšíte se na nadcházející EPALE Community Conference (6-7-8 říjen 2020)? Chcete se dozvědět více o tématech, o kterých se bude diskutovat? Resource Kit vás provede konferencí a pomůže vám objevit šíři obsahu dostupného na platformě EPALE.

Abychom vám pomohli inspirovat se na první den konference, kdy se zaměříme na digitální učení & dovednosti, vybrali jsme OER (první z nové série, která má být zveřejněna na platformě EPALE), příspěvek na blogu představující Artificial Intelligence, wiki o digitální gramotnosti a řadu webinářů, které vám pomohou zahrnout přístupnost do online učení.

V návaznosti na program konference se druhá část Resource kit zaměřuje na to, jak spojit síly a zajistit celoživotní zvyšování kvalifikace. Z mnoha zdrojů, které platforma EPALE nabízí, jsme vybrali podcast o důležitosti základních dovedností pro budování odolných komunit, rozhovor představující konkrétní zkušenosti z této praxe, řadu učebních materiálů pro zlepšení základních dovedností na pracovišti, a blogový příspěvek o digitální zdravotní gramotnosti.

Nakonec, stejně jako konferenci, uzavíráme důležitou otázku socialní inkluze a demokracie. Rozhovor o kultuře pro všechny, komunitní příběh o vzdělávání ve věznicích, sada nástrojů pro zapojení komunity a sborník z konference o výchově k občanství. Tyto zdroje vám pomohou se seznámit s tímto dynamickým světem a dozvědět se více o některých neuvěřitelných projektech, které realizují vzdělavatelé dospělých v této oblasti.

Před konferencí můžete konzultovat sadu Resource Kit, která vám pomůže připravit se a seznámit se s klíčovými koncepty, které budou tvořit základ debaty. Nebo můžete sadu po konferenci použít k dalšímu prozkoumání témat diskutovaných během panelů a workshopů a k dalšímu zkoumání široké oblasti vzdělávání dospělých.

EPALE Community Conference Kit je ke stažení zde:

Login (5)

Vous souhaitez du contenu dans une autre langue?

Ce document est également disponible dans d'autres langues. Sélectionnez-en une ci-dessous.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Dernières discussions

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus