chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressource

Наставничество в селските райони за подкрепа на ученето в електронна среда (Обучение на ментори)

Langue: BG

Posté par Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа на EPALE (НЗП) Ви предоставя публикация, която е резултат от изпълнението на проект ROUTES (Достъп до обучение чрез подкрепяни от ментори учебни групи в селски райони). Той е финансиран от програма Леонардо да Винчи и е изпълнен в селските райони на Естония, Шотландия, Исландия и Ирландия. НЗП припомня, че тази Програма бе насочена към професионалното образование и обучение. Тя беше съществен елемент от многосекторната програма „Учене през целия живот“, а нейните резултатите се надграждат от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Основните цели на проектната интервенция, отразени и в представения продукт, са били:

  • подобряване на достъпа до обучение и до учебни материали в селските общности;
  • разработване на иновативни методологии за осигуряване на помощни учебни системи;
  • създаване на конкретни и целенасочени учебни материали за подкрепа и надграждане на иновативните методологии;
  • свързване с темата за заетостта и особено с равните възможности за мъжете и жените.

В рамките на проекта е бил осигурен достъп до обучение на всички сектори на селските общности. Разработени са и обучителни модули за развитие на самочувствие, чрез които да се насърчат и да се ангажират лица, които обикновено не се включват в обучение.

Участието в ROUTES е осъзнато като стъпка в процеса на учене през целия живот. Проектът е насочен към повишаване на пригодността за заетост и социално включване. Дейностите са свързали в мрежа всички участници, което е осъществено въз основа на работата на ментори в учебни групи. Всички дейности са изпълнени въз основа на наличните учебни материали и чрез мрежата от участници на местно равнище и в европейския контекст на проекта.

Проектните дейности са били ефективна предпоставка за създаване на обучителна общност. Участниците и менторите (наставниците) в нея са се насърчавали взаимно да учат.

В ресурса са представени основните актьори и елементи в областта на менторството (наставничеството) в селските райони: ментора (наставника), учебната група, гъвкавата обучителна среда, процесът на груповото обучение и обучаемият.

Специално внимание е отделено на електронното менторство (наставничество). Тази част от ресурса може да генерира значителни ползи за системата на образование и обучение в България и да обогати дискусиите по сходни теми.

Съдържанието на ресурса може да бъде условно представено в три части.

Първата е свързана с комуникацията, активното слушане, ученето през целия живот и индивидуалните потребности от обучение, представянето на стиловете и стратегиите (подходите) за учене, мотивацията и обратната връзка.

Втората част акцентира върху инструментите и техниките за електронното обучение, както и върху елементите, които го допълват.

В третата част е отделено място за електронната среда за учене Moodle,

По-конкретно по отношение на комуникацията са обхванати нейните форми, бариерите пред нейното осъществяване, смутителите на ефективната комуникация и възможните конфликти. Подчертана е спецификата на комуникацията в електронна среда.

Активното слушане заема централно място в комуникацията във виртуалното пространство. Ресурсът предоставя различни техники как да се осъществява то при онлайн комуникация.

Обучението в селска среда е специфично и поради това са предоставени възможности за развитието му в зависимост от потребностите на членовете на учебната група. Тази съдържателна част е естествено свързана със стиловете на учене и мотивацията. Съветите и техниките за мотивиране на обучаемите за обучение в електронна среда биха могли да генерират ключови ползи за личностно и професионално развитие.

Ролята на обратната връзка в комуникацията е важен елемент на наставничеството. В немалка степен от нея зависи успеха на взаимното учене. В това отношение ресурсът предоставя модели за обратна връзка и инструменти за тях. Посочени са и възможните бариери. Върху спецификата на обратната връзка при обучението в електронна среда също е отделено специално внимание.

Цялата втора част на ресурса представя същността на електронното обучение, хронологията на неговото развитие и актуално му състояние. Очертани са основните и допълнителните елементи, които го характеризират.

В края на предлагания ресурс е представена конкретна електронна среда за обучение: Moodle. Приносно значение има свързването на Moodle с менторството (наставничеството) в ученето на възрастни.

Националното звено за подкрепа на EPALE припомня, че през м. април 2020 г., на професионалистите в сектора за учене на възрастни в България беше предоставен пакет от онлайн инструменти за образование и обучение на възрастни - https://epale.ec.europa.eu/en/node/151862. Те бяха разпределени в три групи:

  • Цифрови системи за управление;
  • Инструменти за комуникация;
  • MOOCs (Масови отворени онлайн курсове).

Първата цифрова система за управление, посочена в предложения национален пакет, е Moodle - безплатен софтуер с отворен код, предназначен да помогне на преподавателите да създават ефективни онлайн курсове. Актуална информация за Moodle е достъпна и на интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни в България: http://lll.mon.bg/?p=4057.

Ресурсът е селектиран в резултат от проведено Проучване за оценка на потребностите на потребителите за съдържание, осъществено от Балканския институт по труда и социалната политика, в изпълнение на работната програма на Националното звено за подкрепа на EPALE за периода 2019-2020 г.

Auteur(s) de la ressource: 
ROUTES (Достъп до обучение чрез подкрепяни от ментори учебни групи в селски райони)
Date de publication:
Jeudi, 13 août, 2020
Langue du document
Type de ressource: 
Ressources éducatives libres
Pays:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email