Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Între discriminare, abuz și exploatare. Accesul imigranților la drepturi civile

În primul capitol este definită metodologia (preponderent calitativă) și conceptele utilizate pe parcursul lucrării, realizându-se o tipologizare a discriminării care să ajute la încadrarea situațiilor evidențiate în interviurile cu imigranții. Mai departe, am selectat câteva teorii sociologice care încearcă să explice discriminarea ca reacție la percepția amenințării de către grupuri majoritare, în termeni de competiție pentru resursele limitate, ca formă a autoritarismului specific grupărilor de extremă dreaptă sau ca expresie a dualității identitate/alteritate.

Partea a doua oferă o analiză a legislației europene și naționale legată de discriminare, din perspectiva drepturilor migranților și o prezentare a sistemului instituțional implicat în soluționarea plângerilor având ca obiect discriminarea. 

Capitolul trei este dedicat sintezei literaturii internaționale și românești care tratează subiecte cum sunt discriminarea, abuzul, exploatarea și inegalitățile sociale în arii ca locuirea, sănătatea, educația, munca etc., așa cum sunt trăite de imigranți sau cum se reflectă asupra acestora.

În capitolul patru sunt analizat datele rezultate din cercetarea calitativă (interviuri și focus grupuri) și din cercetarea-pilot cantitativă (testarea corespondenței), fiind formulate și recomandări de măsuri pentru îmbunătățirea practicilor legate de drepturile civile și sociale ale migranților. Recomandările se adresează tuturor actorilor implicați în proces: autorități, imigranți, populație generală, angajatori și politicieni.

Rezultatele analizei cercetării calitative au evidențiat o arie mai vastă de probleme, de la o abordare din perspectiva diferențelor de tratament, lipsa de informare atât a autorităților cât și a migranților, la obstacole legate de limbă, birocrația din sistemul instituțional, abuz, exploatare, discriminare și corupție.  

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului “Discriminarea Imigranților în Domeniul Drepturilor Civile – DIM”, inițiat de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății - ARPS, în parteneriat cu Societatea Academică Română - SAR și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării - CNCD, fiind finanțat din granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul fondului ONG în România.

Resource Details
ISBN
978-973-0-20301-1
Resource author
Luciana Lăzărescu (coord.), Andra Panait, Adriana Iordache, Valentina Dimulescu, Marius Antofi
Type de ressource
Étude de cas
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)
Étiquettes

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!