Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

UNESCO Institute for Lifelong Learning, Annual Report 2019

Výročná správa Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie UNESCO za rok 2019 je zameraná na aktivity v oblasti podpory politiky, rozvoja kapacít, monitorovania, presadzovania a vytvárania sietí, ako aj výskumu a prognózovania v oblasti celoživotného vzdelávania. Tieto spomenuté oblasti tvoria aj jednotlivé kapitoly správy. V rámci nich sú uvedené sumárne informácie o aktivitách a v podkapitolách s názvom In focus aj konkrétne príklady týchto aktivít. Správa sa venuje aj priroritám v oblasti celoživotného vzdelávania a učenia po roku 2020. Záverečná kapitola je venovaná finančnej správe za rok 2019.

Resource Details
Resource author
UNESCO Institute for Lifelong Learning
Type de ressource
Études et rapports
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!