Aller au contenu principal
Blog
Blog

EPALE focus: Základní dovednosti a jejich osvojení

Od července do září 2020 bude mít EPALE zacíleno na základní dovednosti. Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Osvojení základních dovednosti je klíčem k tomu, aby společnost dokázala čelit současným sociálním, zdravotním a ekonomickým problémům.

EPALE focus: Basic Skills Learning Provision

Od července do září 2020 bude mít EPALE zacíleno na základní dovednosti.

Investovat do rozvoje a osvojení základních dovedností je v post-koronavirové době životně důležitým krokem. Základní dovednosti (čtení, psaní, počítání a digitální dovednost) se staly prioritou a základem doporučení Upskilling Pathways recommendation, přijatých Radou Evropy v r. 2016. Nejméně 20% obyvatel Evropy má problém s psaním, čtením, počítáním a využitím digitálních technologií a téměř stejný podíl lidí (22%) dospělé populace má nižší než střední vzdělání. To je samo o sobě velkým rizikem nezaměstnanosti a z toho vyplývajících sociálních rizik. Strategie Upskilling Pathways ukládá členským státům vytvořit kohezní politiky osvojení základních dovedností pro všechny. Lidé by měli získat přinejmenším střední nebo vyšší střední vzdělání. 

Současná koronavirová krize vrhla na tento problém zcela nové světlo. Základní dovednosti mohou lidem, komunitám a společnostem pomoci získat jistou odolnost v turbulentních dobách. Umožní jim rychleji se adaptovat na nové okolnosti. Pandemie se dotkla mnoha důležitých oblastí života, například zdraví, práce, blahobytu nebo financí. Mnozí lidé v řadě sfér reagovali na pandemii využitím online technologií, jiní ale přišli o práci. Digitální dovednosti se najednou ukázaly jako klíčové - stejně jako umět plánovat rozpočet a činit dobrá finanční rozhodnutí. A samozřejmě, pro většinu lidí bylo důležité rozumět a pochopit podstatu pandemie z lékařského a zdravotního hlediska.

Evropané s nedostatečnými základními dovednostmi jsou v dobách krize tou nejzranitelnější složkou společnosti.  Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti.

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Osvojení základních dovednosti je klíčem k tomu, aby společnost dokázala čelit současným sociálním, zdravotním a ekonomickým problémům.

Zde jsou témata, na která se v rámci našeho fokusu zaměřeníme: osvojení základních dovedností efektivními strategiemi, která zahrnují: 

  • kritické myšlení
  • zdravotní gramotnost
  • finanční gramotnost
  • matematická gramotnost
  • základní digitální devednosti pro budoucnost.

Ve dnech 16-17. září budete mít rovněž příležitost zůčastnit se  online diskuse na toto téma.

Login (33)

Vous souhaitez du contenu dans une autre langue?

Ce document est également disponible dans d'autres langues. Sélectionnez-en une ci-dessous.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Dernières discussions

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus