Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Andragogický rozvoj lektora

Vedecká monografia Katedry andragogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zaoberá dôležitosťou lektora vo vzdelávaní dospelých (jeho profesijným rozvojom, kompetenciami a špecifikami jeho pôsobenia v rámci vzdelávania vybraných cieľových skupín). Monografiu ponúka na voľné stiahnutie Národné osvetové centrum na svoje webovej stránke.

Monografia obsahuje 3 hlavné kapitoly:

  1. Teoretické východiská profesijného rozvoja lektora,
  2. Kompetencie lektora,
  3. Lektor a cieľové skupiny.

Publikácia je výstupom výskumnej úlohy VEGA č. projektu 1/0754/13 Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých.

 

Resource Details
ISBN
978-80-557-1058-7
Resource author
Miroslav Krystoň, Viera Prusáková (eds.)
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!