Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

VAK mokymosi stiliaus vertinimo metodas

VAK (The Visual-Auditory-Kinesthetic learning styles model) mokymosi stiliaus metodas įvertina besimokančiojo mąstymo būdą, padeda suprasti, kaip rezultatyviausiai įsimenama ir apdorojama informacija – matant, klausant arba judant bei liečiant.

Profesijos mokytojas, pirmą kartą susitikęs su besimokančiaisiais, įvertina kiekvieno mokymosi stilių. Vieni mokiniai gali turėti vieną dominuojantį mokymosi stilių, kiti – dviejų ar visų trijų mokymosi stilių derinį. Mokytojui svarbu tai išsiaiškinti, nes tai padeda tinkamai pasirinkti veiksmingus mokymo metodus. Įvertinti besimokančiojo mokymosi stilių galima naudojant sutrumpintą arba pilną klausimyno versiją. Paprasčiausias ir greičiausias informacijos rinkimas – naudojant sutrumpintą klausimyno versiją. Iš kiekvienos eilutės reikia pasirinkti vieną atsakymo variantą, vėliau susumuoti stulpelių pasirinkimus. Patikimesnis ir išsamesnis – pilno klausimyno naudojimas. Šiame klausimyne atsakymai A atitinka, atskleidžia Vizualinį mokymosi stilių, B – Auditorinį mokymosi stilių, C – Kinestetinį mokymosi stilių. Atsakymų variantus reiktų sumaišyti, tai leistų tiksliau nustatyti mokymosi stilius.

Profesijos mokytojas išsiaiškinęs kiekvieno besimokančiojo mokymosi stilių, peržiūri savo mokymo stilių (metodų komplektą), papildo ar susiaurina naudojamų metodų spektrą pagal mokinių poreikius. Tarkime, dviejų besimokančiųjų mokymosi stiliai sutampa; jie naują informaciją geriausiai įsisavina matydami pavyzdžius ar imituodami proceso eigą. O kita mokymosi stiliaus dalis skiriasi; vienam geriausia bendrauti su mokytoju, aiškinantis teorinius dalykus, kitam – individualus darbas, t.y. savarankiškas gilinimasis, skaitant vienumoje susikaupus ir jam nereikia mokytojo pagalbos. Tokiu atveju, vienam mokiniui mokytojas turėtų teoriją paaiškinti kalbėdamas, aiškindamas ir užduodamas klausimus, kaip suprato, o kitam – leisti pačiam mokytis, po to klausti, kaip suprato. Praktinė užduotis pateikiama abiem besimokantiesiems kartu, pavyzdžiui, kūrybinė vizualizacija. Uždaroje erdvėje abu mokiniai vaikšto, įsivaizduoja, kaip praktinis darbas turėtų atrodyti erdvėje, apgalvoja smulkmenas, imituoja atliekamus veiksmus. Pasibaigus vizualizacijai, mokiniai turi nupiešti tai, ką įsivaizdavo atliekant šį pratimą.  Po to piešiniai rodomi ir aptariami grupėje. Šiuos piešinius galima naudoti ruošiantis praktikai.

VAK klausimynai – puikūs įrankiai, padedantys objektyviai suprasti mokinio asmenybę, jo nuostatas ir stipriąsias puses. Šios žinios, panaudojamos tinkamų mokymo metodų parinkimui. Džiugu, jog šiuos įrankius galėjome išbandyti Švedijoje semiantis patirties pagal „Erasmus+“ KA1 programos finansuojamą projektą ,,Panevėžio DRMC mokymo kokybės gerinimas taikant į besimokantįjį orientuotus mokymo metodus“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060222).

Resource Details
Resource author
VAK metodas
Type de ressource
Autre
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!