Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

V Sodobni pedagogiki tudi o pomenu javnih prostorov za druženje in učenje starejših ljudi

Participiranje in učenje starejših ljudi imata na kakovost njihovega življenja in blaginjo izjemno velik vpliv.

Kakšna je vloga javnega odprtega prostora v življenju starejših ljudi in obratno – kakšno vlogo imajo starejši v javnem odprtem prostoru? Preberite prispevek Sabine Jelenc Krašovec v tretji številki revije Sodobna pedagogika, kjer piše o vlogi javnega odprtega prostora kot prostora učenja, delovanja in vzpostavljanja odnosov. Avtorica izhaja iz predpostavke, da so starejši ljudje v javnem prostoru pomembna skupina, a pogosto pasivna in izključena. Izsledki raziskav, ki jih navaja, kažejo na velik potencial javnih prostorov prav za starejše ljudi, katerih potrebe so tesno vezane na njihovo življenjsko okolje.

Pri raziskovanju koncepta javnega prostora in njegove funkcije avtorica pride do dveh dilem, sociološke in andragoške. Prva se navezuje na vstop zasebnih interesov v javne prostore, kar se dogaja v zadnjih desetletjih. Druga pa se nanaša na vprašanje, kako spodbujati solidarnostno in demokratično naravnano delovanje – javni prostor je sicer demokratična platforma, kamor ljudje vstopajo enakovredno, vendar pa vseeno ni zagotovila, da vanj ne bodo vstopali posamezniki z nedemokratičnimi in manipulativnimi nameni.

Avtorica v nadaljevanju izpostavi tudi vlogo javnega izobraževalca kot akterja, ki bi lahko bil »tisti, ki govori in posluša, a se hkrati tudi uči in piše o pomenu ohranjanja javnega prostora«. Ogradil naj bi se od vplivov trga in države ter se izogibal institucionaliziranim načinom razmišljanja o učenju in izobraževanju.

 

Sodobna pedagogika je znanstvena revija za področje vzgoje in izobraževanja v slovenskem prostoru. Objavlja predvsem znanstvene prispevke s področja vzgoje in izobraževanja, ki so nastali na podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav. Objavljeni znanstveni prispevki so tudi eden izmed temeljev za oblikovanje in uveljavljanje slovenske znanstvene in strokovne terminologije na področju pedagoških znanosti in na celotnem področju vzgoje in izobraževanja.

Revija je na voljo tudi v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije (ACS).

Simona Kavčič, ACS

Resource Details
Resource author
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije
Type de ressource
Autre
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!