Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Leren in verschillende contexten. De opbrengst van taal- en basisvaardigheden voor laagopgeleiden in Nederland

In opdracht van CINOP heeft Maurice de Greef van Artéduc in 2011 onderzoek uitgevoerd naar opbrengsten van leertrajecten zowel in formele als in non-formele contexten.

In 2005 is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een plan ter bestrijding van laaggeletterdheid opgesteld: Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010. Dit is in 2011 met een jaar verlengd. Hoofduitvoerders van dit plan waren Stichting ETV.nl, Stichting Lezen en Schrijven en CINOP.

Naast formele leertrajecten, gericht op het verbeteren van taal- en basisvaardigheden, zijn er in de afgelopen jaren echter, in toenemende mate, ook leertrajecten aangeboden buiten de context van de formele Educatie, zoals in de context van bedrijven en andere maatschappelijke contexten.

Tot dusver was in de periode waarin het Aanvalsplan werd uitgevoerd wel onderzoek gedaan naar resultaten en effecten van formele onderwijstrajecten aan laagopgeleiden. Maar het is onbekend wat de effecten zijn voor deelnemers van de leertrajecten in deze non-formele contexten. Het gaat hierbij om niet-schoolse settingen met leerprocessen in werkgerelateerde activiteiten of leerprocessen die leiden tot maatschappelijke participatie of persoonlijke ontwikkeling.

In dit onderzoek zijn actoren binnen de sectoren Wonen, Welzijn, Zorg en Arbeid benaderd. Daarnaast zijn effecten van het gebruik van de digitale oefenomgeving voor en door laagopgeleiden van de Stichting ETV.nl onderzocht.

In totaal hebben bijna vijftig organisaties die trajecten gericht op het verbeteren van taalen basisvaardigheden aanbieden, deelnemers gevraagd om tweemaal een enquête in te vullen. Het betrof een voormeting en een nameting. De resultaten en verkregen inzichten zijn gepresenteerd en besproken tijdens een expertmeting, waarbij vertegenwoordigers uit de betrokken sectoren aanwezig waren.

 

Resource Details
Resource author
Maurice de Greef e.a.
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!