Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Prva številka Mednarodne revije za management, znanje in učenje.

Na spletni strani ToKnowPress najdete prvo letošnjo številko Mednarodne revije za management, znanje in učenje. Namen revije je, da bi skupaj z raziskovalci, praktiki, podjetji, izobraževalnimi in drugimi sektorji zagotavljali napredna znanja s področja managementa. Spodbuja tudi izmenjavo najnovejših raziskav, primerov, idej in razprav z omenjenega področja. Izhaja v angleščini s povzetki v slovenščini. Njen izid je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

V njej najdemo prispevek z naslovom Upravljanje znanja za družbo znanja in medgeneracijsko izobraževanje. V njem lahko beremo o vplivu globalizacije na sodobno postmoderno družbo z vidika starajoče se populacije, ki zahteva izobraževalne metode in tehnike, ki so primerne za mlade ter odražajo medgeneracijsko učenje. Namen celotnega prispevka je z empiričnimi raziskavami in preučevanjem literature analizirati kontekst starejših, ki so prepogosto odrinjeni na rob družbe, ter prikazati vpliv znanja družbe, temelječe na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, na medgeneracijsko učenje.

Resource Details
ISBN
2232-5697
Resource author
Mednarodna revija za management, znanje in izobraževanje
Type de ressource
Autre
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!