chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressource

Professionaalse identiteedi kujunemise kogemus kutseala näitel

Langue: ET

Posté par Kadi Kass

Identiteet on sisemiste tähenduste ja ootuste sidumine sotsiaalse rolliga. Roll on sotsiaalne positsioon ja sotsiaalse struktuuri osa, mis omakorda koosneb omavahel seotud positsioonidest ja nendega seotud rollidest. Igaüks neist on seotud tegevuse kaudu. (Stryker&Burke, 2000).

Professionaalne identiteet on sotsiaalne identiteet, mille kujunemise oluliseks komponendiks on interaktsioon sotsiaalse keskkonna või grupi vahel. Professionaalset identiteeti saab vaadelda kui ajas muutuvat dünaamilist protsessi, mis kujuneb indiviidi ja sotsiaalse keskkonna vahelises dialoogis. Professionaalne identiteet kui sotsiaalne identiteet on üks aspekt inimese minakontseptsioonist, mida konstrueeritakse sotsiaalses kontekstis dialoogis iseenda ja ümbritsevaga (Karm,2007).

Magistritöö eesmärk on mõista ja kirjeldada, kuidas kogevad kutseala praktikud professionaalse identiteedi kujunemist. Käesolevas uurimuses on kutseala praktikuteks meisterjuuksurid.

Magistritöös mõistan ja kirjeldan meisterjuuksurite professionaalse identiteedi kujunemise kogemust.

Uurimuse probleem on sõnastatud uurimisküsimusena: Kuidas kogevad meisterjuuksurid professionaalse identiteedi kujunemist kutseala kontekstis?

Uurimuses toetun fenomenoloogilisele paradigmale. Uurimus on kvalitatiivne ja uurimuse tüübiks fenomenoloogiline uurimus. Andmete kogumise meetodiks on narratiivne intervjuu ning andmeid analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil.

Magistritöö tulemusena saab väita, et meisterjuuksurid kogevad professionaalse identiteedi kujunemist läbi rolliidentiteedi, mis omistatakse endale kui kutseala praktikule. Rolliidentiteet kui professionaalne identiteet kujuneb läbi interaktsiooni sotsiaalse keskkonnaga ja läbi refleksiooni. Meisterjuuksurid kogevad professionaalse identiteedi kujunemist läbi erinevate sümbolite, millele omistatakse tähendus. Professionaalne identiteet kujuneb refleksioonis, refleksioonipartneri valib meisterjuuksur sotsiaalsest keskkonnast lähtudes. Magistritöös tuli esile, et meisterjuuksurite kogukonna sotsiaalne identiteet on nõrk.

Võtmesõnad: Identiteet, sotsiaalne identiteet, professionaalne identiteet, kutseala, meisterjuuksur

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Auteur(s) de la ressource: 
Aili Anton
Date de publication:
Vendredi, 31 Mai, 2019
Langue du document
Type de ressource: 
Études et rapports
Pays:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn