chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressource

Slovensko a ciele udržateľného rozvoja AGENDY 2030

Langue: SK

Posté par Monika Drinkova

Publikácia je prvým uceleným štatistickým pohľadom na plnenie cieľov udržateľného rozvoja Agendy OSN 2030 v Slovenskej republike, ktorá predstavuje smerovanie vo vzťahu k ľudom, planéte a prosperite. Popisuje súčasnú pozíciu Slovenska v rámci Európskej únie rešpektujúc 17 cieľov udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov novej univerzálnej Agendy 2030. Organizácia Spojených národov prijala Agendu 2030 na 70. Valnom zhromaždení 25. septembra 2015. Jej ciele a súvisiace čiastkové ciele nadobudli účinnosť 1. januára 2016 a budú sa nimi riadiť rozhodnutia všetkých krajín počas nasledujúcich 15 rokov. V marci 2016 Štatistická komisia OSN odsúhlasila zoznam 241 globálnych indikátorov, ktoré vypracovala Medziagentúrna a odborná skupina pre indikátory udržateľného rozvoja (IEAG-SDGs) na účely merania pokroku v dosahovaní cieľov.

Slovensko a ďalšie krajiny si samé určia spôsob, akým zabezpečia naplnenie cieľov Agendy 2030. V marci tohto roka schválila Vláda Slovenskej republiky Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Stanovila v nich základné kroky realizácie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). Nová stratégia a konkrétny plán zavedenia cieľov do praxe bude stavať na predchádzajúcom Akčnom pláne pre udržateľný rozvoj 2005 - 2010, ktorý bol výsledkom Národnej stratégie pre udržateľný rozvoj Slovenskej republiky.

Ambíciou publikácie nie je vyhodnocovať pokrok v dosahovaní cieľov politík Vlády Slovenskej republiky, ale poskytnúť obraz súčasnej situácie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu štatistiky, ktorá je založená na princípoch odbornosti, nezávislosti a nestrannosti. Ku každému cieľu Agendy 2030 sú priradené indikátory, ktoré korešpondujú s globálnymi cieľmi a zároveň sú dostupné v oficiálnych databázach. Pri ich výbere sa prihliadalo na relevantnosť z pohľadu Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä Stratégie pre udržateľný rozvoj (EU SDS) a stratégie pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast Európa 2020.

Publikácia je štruktúrovaná podľa 17 cieľov SDG. Obsahuje indikátory, ktoré identifikoval Eurostat ako relevantné na meranie súčasnej situácie v Európskej únii a indikátory vybrané odborníkmi Štatistického úradu Slovenskej republiky relevantné pre národnú úroveň. Dôraz sa kladie na vyhodnotenie pozície Slovenska v rámci Európskej únie, ako aj na vývoj hodnôt príslušného indikátora za Slovenskú republiku. V závere jednotlivých kapitol sú vymenované čiastkové ciele Agendy 2030, ktoré umožňujú prezentovať Agendu 2030 podrobnejšie.

Auteur(s) de la ressource: 
Helena Glaser-Opitzová, Ľudmila Ivančíková, Alena Illiťová, Libuša Kolesárová, Oľga Dzianová
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ISBN: 
ISBN 978-80-8121-544-5
Date de publication:
Dimanche, 1 Janvier, 2017
Langue du document
Type de ressource: 
Autre
Pays:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn