Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Visiems prieinamo turizmo paslaugų konsultanto nuotolinio profesinio mokymo programa

TAD platforma – nemokamas interaktyvus mokymo(-si) įrankis, skirtas paruošti konsultantus darbui visiems prieinamo turizmo srityje, siekiant padaryti turizmą prieinamą visiems, įskaitant neįgaliuosius ar specialių prieigos reikalavimų turinčius asmenis.

Mokymo programą sudaro 6 moduliai, kuriuose pateikiama ne tik mokomoji medžiaga, bet ir papildomi informacijos šaltiniai - nuorodos į video medžiagą, aktyvios nuorodos į aktualius internetinius šaltinius. Mokymo programoje dalyviai supažindinami su Visiems prieinamo turizmo koncepcija; atskleidžiama, kokie įvairūs gali būti specialių prieigos poreikių turintys turistai, tarp jų – žmonės su įvairių tipų negalia; nagrinėjami visi turizmo operatorių, arba paslaugų teikėjų, ir turistų, arba klientų, santykių aspektai; aiškinama, kaip užtikrinti nuoseklų ir tinkamą paslaugų teikimą klientams, turintiems specialių prieigos poreikių; akcentuojama informacijos prieinamumo svarba; aiškinama, kaip visiems prieinamų turizmo paslaugų konsultantai galėtų pritaikyti savo įgūdžius įvairiose turizmo paslaugų grandinės dalyse.

Kiekvieno modulio pabaigoje mokinys gali pasitikrinti kaip pasisekė įsisavinti žinias. Mokymų pabaigoje sėkmingai išlaikę baigiamąjį testą, gali atsisiųsti sertifikatą, patvirtinantį sėkmingai baigus nuotolinę turizmo verslo konsultanto mokymo programą.

 

Mokymo programa skirta laisvalaikio organizavimo, viešojo maitinimo, svečių aptarnavimo, transporto, informacijos ir ryšio technologijų dalykų mokytojams ir pritaikyta integruoti į profesinio mokymo programas.

Verslo savininkai gali pagilinti žinias kaip pagerinti klientų aptarnavimą ir laimėti didesnę augančios visiems prieinamo turizmo rinkos dalį.

TAD mokymo programa parengta bendradarbiaujant 5 institucijoms iš Lietuvos (Panevėžio darbo rinkos mokymo centras), Italijos (ENGIM Piemonte, Bluebook S.r.l.), Belgijos (European Network for Accessible Tourism), Portugalijos (Associacao universidade empresa para o desenvolvimento tecminho), įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 programos finansuojamą projektą “The Ability advisor: improving the tourism for all market by VET“, Nr. 2017-1-LT01-KA202-035218.

Resource Details
Resource author
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lietuva)
Type de ressource
Ressources éducatives libres
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!