Blog
Blog

Kursy szkoleniowe dla kadry i dla nauczycieli w Cork i Sofii

Jesteś bibliotekarzem? Zastanawiasz się, jak poszerzyć warsztat pracy i urozmaicić zajęcia dla dorosłych? Przeczytaj relację z zagranicznego szkolenia!

Witam serdecznie. Jestem bibliotekarką, od sześciu lat pracuję w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie. W lipcu 2019 roku, w ramach Projektu PO WER pt:  "Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu", który jest realizowany w akcji  KA 1  Edukacja dorosłych w  szkołach dla dorosłych, byłam na dwóch kursach doszkalających. Był to kurs języka angielskiego „English for you” w miejscowości Cork w Irlandii oraz kurs pedagogiczny „Poprawa jakości metod pracy z młodzieżą”, który odbywał się w Sofii w Bułgarii.

Harmonogram wyjazdów był nieprzypadkowy. Jako pierwszy odbywał się kurs języka angielskiego, a następnie - kurs pedagogiczny, prowadzony w języku angielskim. Nadmienię, że przygotowanie językowe było prowadzone jeszcze w Polsce, przed wyjazdem.

Pobyt w Cork trwał siedem dni. W tym czasie intensywnie poprawiałam swój warsztat w zakresie znajomości języka angielskiego, poznawałam historię, kulturę a także współczesne oblicze Irlandii.  Zajęcia odbywały się w instytucji współpracującej Training Vision Ireland, mającej swoją siedzibę w historycznym centrum Cork, a także w innych ciekawych, malowniczych miejscach miasta i jego okolicach. Już sama forma zajęć sprzyjała przyswojeniu znajomości języka, ponieważ program był nastawiony na aktywne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Dzięki nowoczesnym metodom prowadzenia  kursu mogłam przygotować się do jak najlepszego odbioru treści zawartych w następnej formie doskonalenia, jaka odbywała się już w Sofii.

Na kursie w Sofii - pedagogicznym - nauczyłam się,  w jaki sposób można odkryć i wykorzystać naturalne zdolności słuchaczy, a co za tym idzie - kierować ich dalszym rozwojem. Poznałam,  jakie metody uczenia się mogą być najlepsze nie tylko dla danej osoby, ale także materiału, który należy przyswoić. Okazuje się, że dostosowanie metod nauczania do stylu uczenia się jest najważniejszym elementem dobrze prowadzonych zajęć. Było to dla mnie coś nowego, a przecież całkiem prostego: odkryjmy styl uczenia się  słuchaczy, a następnie dostosujmy do niego swoją metodę nauczania!

Kurs pedagogiczny dał mi nowe narzędzia do pracy oraz zachętę do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych. Jestem w stanie przekazywać użytkownikom biblioteki szkolnej informacje: jak uczyć się do egzaminów, pisać ciekawe prace, czytać podręczniki w efektywny sposób czy robić użyteczne notatki. Łatwiej mi zauważyć, że  młodzież wybiera różne metody uczenia się, intuicyjne szuka najodpowiedniejszych dla siebie. Preferuję też stosowanie wielu metod, co jak potwierdzają badania - jest skuteczniejsze dla osiągnięcia wybranego efektu niż korzystanie ciągle z jednej i tej samej metody. 

Obecnie biblioteka, a zwłaszcza biblioteka szkolna jest  miejscem wymiany poglądów, pogłębiania wiedzy, zdobywania informacji, a także poznawania metod i technik uczenia się. To, czego nauczyłam się na kursach na pewno znacząco przyczyniło się do podniesienia moich kompetencji zawodowych. Dzięki nowym narzędziom pracy prowadzę ciekawsze i bardziej efektywne zajęcia w grupie i indywidualnie, a zdobytą wiedzą dzielę się także z innymi nauczycielami Centrum, co pozwala im uatrakcyjniać zajęcia z różnych przedmiotów.

Jesteś nauczycielem? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Dernières discussions

Exemples de ressources pédagogiques pour les publics NEETs et Migrants

En préparation d'un stage d'observation en Italie, une équipe de professionnels de l'insertion socioprofessionnels en Wallonie présentent des outils pédagogiques de base accessibles et potentiellement transposables dans d'autres pays, pour accompagner les NEETs et les primo-arrivants

Plus

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus