Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Poročilo o pogledu civilne družbe na izobraževanje odraslih v Evropi 2019

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA je lani že šesto leto zapored med svojimi članicami (30 držav) izvedlo anketo za pripravo poročila o pogledu civilne družbe na izobraževanje odraslih v Evropi. V prvih dneh decembra 2019 so na spletnih straneh predstavili poročilo z naslovom Adult Education in Europe 2019 – A Civil Society View

Vsakoletna objava spodbuja primerjavo razvoja izobraževanja odraslih v državah članicah združenja, hkrati pa deluje kot uporabno orodje za vplivanje na politiko tako na nacionalni kot evropski ravni. Poročila po državah ponujajo strokovnjakom na področju izobraževanja odraslih po vsej Evropi priložnost, da izrazijo svoje videnje, prenesejo poglede učečih se ter pogledajo v prihodnost: oblikujejo priporočila, napovedujejo prihodnje izzive in izrazijo svoje načrte za prihodnje leto. 

Letošnje poročilo je pokazalo, da se številni predstavniki civilne družbe v Evropi soočajo s tem, kako v izobraževanje pritegniti tiste, ki so manj izobraženi. Preseganje stigme z vseživljenjskim učenjem je namreč zapleten in dolgotrajen proces.

Vabimo k branju. Razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji v letu 2019 je opisan na straneh 52 in 53.Poročilo za leto 2019 je tiskani oziroma pdf različici izšlo zadnjič. V prihodnje bodo poročila na voljo v digitalni obliki, kar bo zagotavljalo lažji dostop in primerjavo podatkov.

Poročila iz prejšnjih let lahko poiščete tukaj.

Nevenka Kocijančič je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije kot urednica spletnih strani. Že vrsto let se ukvarja s promocijo izobraževanja in učenja odraslih, v zadnjem času pa opravlja operativne naloge za projekt EPALE.

Resource Details
Resource author
European Association for the Education of Adults (EAEA)
Type de ressource
Niveau national et politiques
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!