Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

NATURVETSKAPLIG ENGAGEMANG OCH INTERKULTURELL DIALOG Utbildningsmaterial i interkulturell dialog för pedagoger

Denna skrift fokuserar på övningar som kan vara ingång för att diskutera och reflektera över värderingar, förhållningssätt och kunskaper gällande interkulturell dialog. Målgruppen för övningarna är pedagoger, guider och andra som arbetar på Science Center eller inom utbildning, för att de i sin tur bättre ska kunna möta marginaliserade grupper så som migranter, asylsökande och de som bor i socioekonomiskt svaga områden och har bakgrund i ett annat land.

Resource Details
Resource author
Heidrun Schulze, Alina Natmessnig, Barbara Streicher, Nadja Lehner, Afnan Al Jaderi, Moustafa Mashtah, Hristina Dakic, Christoph Omann, Vasso Siameti, Fedoua Beckerman, Aliki Giannakopoulou, Vanessa Mignan, Céline Martineau, Luigi Cerri, Chiara Riccio
Type de ressource
Ressources éducatives libres
PAYS
Date de publication
Langue du document
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!