Aller au contenu principal
Blog
Blog

Pasitelkime „Epale“ projektams rengti ir įgyvendinti!

Prasidėjo 2020 metai ir mes, suaugusiųjų švietėjai, vėl kibsime į naujų projektų rengimą „Erasmus+“, „NordPlus Adult“, kitoms švietimo programoms. Ar susimąstėme, kaip rengiant projektus mums gali talkinti „Epale“ platforma?

 

Dalinuosi patirtimi, kurią parsivežiau iš Varšuvoje vykusios „Epale“ konferencijos.

 

 

Dalyvaudama darbo grupėje „Gidas, kaip projektai gali panaudoti „Epale“ platformą“ turėjau dvi puikias galimybes:

  • Įsivertinti, kaip mūsų organizacija – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija – komunikuoja žinią nuo pat projekto idėjos atsiradimo iki projekto idėjos bei rezultatų gyvavimo projektui pasibaigus.
  • Apmąstyti, kaip kiekviename projekto etape galima pasinaudoti plačiomis „Epale“ platformos galimybėmis.

Šiame straipsnelyje atkreipiu dėmesį būtent į antrąją galimybę ir pristatau Vokietijos nacionalinės „Epale“ agentūros parengtą „Epale“ platformos naudojimo metodiką rengiant ir vykdant „Erasmus+“ projektus. Šią metodiką konferencijos darbo grupėje pristatė grupės moderatorė Christine Bertram.

Apibendrindama pristatomą metodiką moderatorė pabrėžė, kad naudodami savo veikloje „Epale“ portalus ir priemones:

  • Gauname informaciją ir žinias apie jau vykdytus projektus, aptartas bei išstudijuotas idėjas, aktualias suaugusiųjų švietimo problemas.
  • Įsiliejame į profesinį gausiausios suaugusiųjų švietėjų bendruomenės tinklą Europoje.
  • Įgyjame galimybę padidinti kiekvienos įstaigos ar organizacijos matomumą.

Pačioje metodikoje atskleidžiamos „Epale“ galimybės kiekviename projekto rengimo ir vykdymo etape. Pristatydama jas kviečiu kolegas reflektuoti, kuriomis galimybėmis jau naudojamės, o kurios vis dar lieka „paraštėse“.

 

Pasiruošimo rengti projektą etape galima (ir reikėtų) panaudoti beveik visas „Epale“ siūlomas priemones ir portalus.

 

Portalas

Galimybės

Naujienos

Surasti informaciją apie aktualias temas, pokyčius suaugusiųjų švietime ir tendencijas.

Tinklaraštis

Susipažinti su vykdomų ir įvykdytų projektų apžvalgomis ir ataskaitomis, pasidomėti, ar jau vykdomi projektai nenagrinėja jūsų pasirinktos tematikos.

Išteklių centras

Surasti projektų rezultatus, jų aprašymus, jau atliktus tyrimus ta tema, kuri rengiate projektą.

ES politikos portalas

Analizuojant ES suaugusiųjų švietimo politines gaires rasti informacijos projekto pagrindimui.

Renginių kalendorius

Pasinaudoti galimybe dalyvauti mokymuose ar stažuotėse, kuriose galima pasitikrinti projekto idėjos aktualumą kitose ES šalyse ir rasti partnerių.

Praktinės bendruomenės

Pasikeisti idėjomis su tą pačią temą nagrinėjančiais kolegomis, suburti bendraminčių tinklą, „išgryninti“ projekto idėją.

Partnerių paieška

Rasti tinkamus partnerius.

Internetinės diskusijos

Diskutuoti apie projekto idėją ir tapti plačiai „matomais“.

„Epale“ socialiniuose tinkluose

Atnaujinant informaciją nuolat priminti apie save. 

 

Paraiškos rengimo etape turime daug intensyvaus darbo, todėl, greičiausiai, retai susimąstome apie galimą „Epale“ pagalbą. O „Epale“, pasirodo, gali padėti! Žinoma, panaudojimo galimybės jau ne tokios didelės kaip idėjos generavimo ir pasirengimo rašyti paraišką etapuose. Pildant paraišką naudingiausia gali būti Bendradarbiavimo erdvė: čia, bendradarbiaujant su partneriais, galima paraišką rengti . Naujienų skiltis informuoja apie paraiškos teikimo procesą, terminus ir jų pakeitimus, jeigu tokių būtų. Renginių kalendoriuje rasime mokymų paraiškos teikėjams datas ir vietas. Socialiniai tinklai pirmieji praneša apie paraiškos teikimo pakeitimus ir mokymų paraiškų teikėjams datas.

 

Projekto įgyvendinimo etape „Epale“ platformos panaudojimo galimybės smarkiai padidėja. Asmeninė patirtis, įgyta teikiant informaciją platformai ir skaitant „Epale“ straipsnelius, rodo, kad šiomis galimybėmis mes, projektų vykdytojai, gan dažnai ir naudojamės. Dažniausiai dalinamės projektų vykdymo patirtimi Tinklaraštyje ir Naujienų skiltyje. Jeigu turime tarpinių projekto rezultatų – tyrimų, apžvalgų ir pan. – juos skelbiame Išteklių portale. Tačiau „Epale“ privalumais galėtume pasinaudoti dar plačiau. Pasitikrinkime:

  • Ar tikrai esame skelbę projekto renginius „Epale“ renginių kalendoriuje?
  • Ar, norėdami gauti grįžtamąjį ryšį iš gausaus suaugusiųjų švietėjų rato,  Praktinių bendruomenių portale diskutuojame apie projekto pasiekimus, kilusias idėjas, susitikimų ir mokymų rezultatus?
  • Bandėme pasinaudoti Bendradarbiavimo erdve projekto valdymui ir dalijimuisi dokumentais tarp partnerių?
  • Pakvietėme platesnį suaugusiųjų švietėjų ratą nors vienai diskusijai vykdomo projekto tema Internetinių diskusijų portale?
  • Atkreipėme dėmesį į vykdomą projektą „Epale“ socialiniame tinkle, norėdami pasiekti daugiau projekto naudos gavėjų?

 

Darau prielaidą, kad tikrai  visų aukščiau išvardintų galimybių dar neišnaudojame. Gal verta pabandyti?

 

Projekto sklaidos ir vertinimo etapas. Šiame projekto etape daugelis projektų vykdytojų džiaugiasi, kad yra „Epale“ – vienas, ir vis dažniau svarbiausias, didžiausią suaugusiųjų švietėjų auditoriją suburiantis sklaidos šaltinis. Apie projekto rezultatus, pasiekimus ir atradimus rašome į Naujienų skiltį, įspūdžiais ir patirtimi dalinamės Tinklaraštyje, apčiuopiamus rezultatus – sukurtus produktus, atliktų tyrimų ataskaitas ir pan. – keliame į Išteklių centrą. Taigi vėl naudojamės pagrindiniais ir jau įprastais įrankiais. Tačiau minėtoje metodikoje raginama atkreipti dėmesį, kad ir kiti „Epale“ portalai yra naudingi projektų vykdytojams: renginių kalendoriuje galime skelbti projekto baigiamąsias konferencijas ir/arba sklaidos renginius. Bendradarbiavimo erdvėje – bendrai su partneriais planuoti viešinimo, sklaidos ir tvaraus projekto rezultatų panaudojimo eigą bei rezultatus. Partnerių paieškos portale – ieškoti partnerių projekto tęstinumui. Internetinių diskusijų portale – pristatyti projekto rezultatus, diskutuoti apie juos, gauti grįžtamąjį ryšį. Projekto pasiekimų sklaidai galima panaudoti ir „Epale“ socialinius tinklus.

 

Vokietijos „Epale“ agentūra, siekdama atkreipti suaugusiųjų švietėjų ir jų institucijų dėmesį į galimą platų „Epale“ platformos panaudojimą projektams, planuoja visas Erasmus+ projektus rengiančias įstaigas supažindinti su šia metodika, išsiųsdama parengtą skrajutę  https://epale.ec.europa.eu/de/node/135304

 

Pasitelkime ir mes, lietuviai, „Epale“ privalumus projektams rengti ir įgyvendinti!

 

Dr. Vilija Lukošūnienė yra ilgametė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos darbuotoja, buvusi Asociacijos prezidentė, nuoširdi ir atkakli andragogikos idėjų skleidėja, mokymų andragogikos ir mokėjimo mokytis temomis vedėja, Asociacijos projektinės veiklos koordinatorė. Būdama „Epale“ platformos konsultantė Lietuvoje ji noriai šioje platformoje dalijasi savo organizacine, metodine, dalyvavimo projektuose patirtimi.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Dernières discussions

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus