Aller au contenu principal
News
Actualités

Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE OTSIB SAADIKUID!

EPALE peamine eesmärk on luua tugev üleeuroopaline täiskasvanuhariduse kogukond ning parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja kättesaadavust Euroopas. Sihtasutuses Kutsekoda asuva EPALE Eesti keskuse eesmärk on pakkuda ühte platvormi, kus on kättesaadav kogu TKH valdkonna info. Samuti on meie missioon toetada koostoimiva koolitajate ja TKH valdkonna praktikute kogukonna kujunemist.

Ootused EPALE saadikule:

 • Oled täiskasvanuhariduse valdkonna spetsialist;
 • Oled aktiivne liige täiskasvanuhariduse võrgustikes;
 • Oled liitunud EPALE keskkonnaga;
 • Oled valmis pühendama blogipostituste kirjutamisele ja avaldamisele oma aega;
 • Oled valmis EPALE keskkonda sisu üles laadima;
 • Oled valmis avalikus (s.h. veebipõhises) ruumis TKH teemadel aktiivselt sõna võtma;
 • Kasuks tuleb blogi kirjutamise kogemus, aktiivsus sotsiaalmeedia kanalites, ajakirjanduslik taust ja teadmised ERASMUS+ programmi võimalustest ning rahastamistingimustest. 

2020. aasta I kvartali temaatiline fookus on keskkonnateadlikkus ja -kaitse. Järgmiste kvartalite fookused on kinnitamisel. Oodatud on kandideerima täiskasvanuhariduse spetsialistid, eksperdid ja praktikud, kelle kompetentsus on seotud I kvartali fookusega või mõne teiste EPALE teema ja alateemaga.

EPALE saadiku tegevused:

 • Blogipostituste kirjutamine vastavalt teemaplaanile ja muudel teemadel;
 • Blogipostituste toimetamine;
 • EPALE sihtrühmadele suunatud üritustel EPALE tutvustamine ja kasutajate kaasamine;
 • EPALE sisu kommenteerimine ja teiste kasutajate aruteludesse kaasamine;
 • EPALE keskkonnas korraldatud veebiaruteludes osalemine ja arutelude kaaskorraldamine;
 • Panustamine EPALE (kaas)korraldatud üritustel;
 • Koolitajate mittekonverentsil arutelu juhtimine ja kokkuvõtete koostamine 29.10.2020;
 • Saadikute koosolekutel osalemine (3-4 koosolekut, võimalik ka välislähetus);
 • EPALE Facebooki lehele postituste (s.h. video) tegemine täiskavanuhariduse valdkonna üritustelt;
 • Teemakohaste uudiste, allikate ja teiste materjalide otsimine ja üles laadimine EPALE keskkonda;
 • EPALE keskkonnas ja sotsiaalmeedias info levitamine, arutelude algatamine ja nendes pühendunud osalemine;
 • EPALE kasutajatele ja sihtrühmade esindajatele (veebi)koolituste läbiviimine ning õppematerjalide koostamine;
 • Erasmus+ programmi täiskasvanuhariduse valdkonna rahastamisvõimaluste tutvustamine.

EPALE saadiku ülesanded ja maht lepitakse iga saadikuga kokku individuaalselt, vastavalt tema profiilile, et leida parim võimalik lahendus igale EPALE saadikule tema missiooni täitmiseks. Kokku otsime 10 saadikut. 

Omaltpoolt pakume:

 • Võimalust ennast pidevalt arendada ja täiendada;
 • Võimalust toetada Euroopa täiskasvanuhariduse kogukonna kujunemist;
 • Võimalust teostada ennast täiskavanuhariduse loome- ja arendustegevuses;
 • Võimalust juhtida avalikkuse tähelepanu täiskasvanuhariduse kõige olulisematele küsimustele;
 • Võimalust olla nähtav Euroopa täiskasvanuhariduse kogukonnale ja laiendada enda võrgustikku;
 • Võimalust paindlikult enda aega ja tegevusi planeerida;
 • Vahendeid ja tuge EPALE keskkonda tutvustavate ürituste korraldamiseks;
 • Tasu vastavalt panusele käsunduslepingu alusel.

Kui tundsid, et see väljakutse on just Sinu jaoks, palun saada meile hiljemalt 15. jaanuaril 2020 kell 16.00 oma CV ja link lühivideole, milles tutvustad ennast EPALE saadikuna. Lisaks vasta samaks ajaks ka selles saadiku kandideerimisvormis, kuidas Sina viid ellu EPALE saadiku missiooni kuni 2020. aasta lõpuni (saadikutega sõlmitakse tähtajalised käsunduslepingud, töö on tasustatav). 

NB! Juhul, kui sa soovid panustada EPALE keskkonna sisuloomesse ja kogukonna arengusse, kuid ei soovi kandideerida saadikuks - anna palun meile oma soovist igal juhul teada ja leiame sulle sobiva võimaluse! Lisaks on oodatud ka kõikide huvitatud organisatsioonide panus oma tegevuslvaldkonna teemade sisusse. 

Kontaktandmed:  

Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskus Eestis Georgi Skorobogatov e-mail: epale@kutsekoda.ee 

SA Kutsekoda töötleb ja säilitab konkurssi käigus kõiki esitatud andmeid vastavalt projekti lepingule kuni projekti dokumentide säilitamise tähtaja lõpuni. 

Login (0)

Vous souhaitez écrire un article?

N'hésitez pas à le faire!

Cliquez sur le lien ci-dessous et publiez un nouvel article!

Dernières discussions

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus