Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Vuxnas lärande 2010

Sverige har sedan länge haft ett väl utbyggt system för vuxenutbildning jämfört med de flesta andra länder. Vuxnas deltagande i utbildningar, kurser och andra lärande aktiviteter utgör viktiga beståndsdelar av det livslånga lärandet. För utformningen av utbildningspolitiken i Sverige samt inom EU och OECD spelar det livslånga lärandet en central roll. Statistik om vuxnas lärande tas fram av flera myndigheter och inom flera statistikområden vid SCB. Samtidigt finns det ett stort behov av en samlad översiktlig statistisk beskrivning av vuxnas lärande i Sverige. Denna temarapport ger en översikt över vuxenutbildningen i Sverige. Rapporten innehåller också en jämförelse av vuxenutbildning inom EU.

Resource Details
Resource author
Statistiska centralbyrån
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!