European Commission logo
Créer un compte
Blog
Blog

Etableringskurs på Klarälvdalens folkhögskola

De kommer från olika världsdelar, för en del av dem har resan till Sverige varit mycket lång och påfrestande, och än är den inte slut. Drömmen om ett liv i Sverige, ett jobb att gå till, ett hem att ta hand om, en familj som känner trygghet.

Collage_etablering

 

De kommer från olika världsdelar, för en del av dem har resan till Sverige varit mycket lång och påfrestande, och än är den inte slut. Drömmen om ett liv i Sverige, ett jobb att gå till, ett hem att ta hand om, en familj som känner trygghet.

En del av dem har återförenats med sin familj, andra inte. Alla har de historier att berätta, oron finns där ännu, men det finns hopp om förändring och att allt kommer bli bra.

På Klarälvdalens folkhögskola har vi haft 4 etableringskurser med ca 15 deltagare i varje, kurserna är sex månader långa. Kursen är uppbyggd på att du ska lära dig svenska och få studie o arbetsförberedande insatser. Alla deltagare på etableringskursen ska ha en individuell plan där det är viktigt att ta tillvara deltagarens tidigare erfarenheter av arbete. Kursen anpassas utifrån de behov som gruppen har. I vår kurs nu fokuseras det på svenska, som är en nyckel till fortsatta studier och praktik.

Bashar Fandi som själv kommer från Syrien och är lärare på etableringskursen berättar att undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik, att gruppens erfarenheter och det gemensamma lärandet genom samtal är mycket viktigt. Bashar jobbade som lärare i Arabiska när han bodde i Syrien, sedan har han även undervisat i Saudiarabien innan han kom till Sverige. Nu ska han kombinera arbetet med att studera lärarutbildningen på universitetet.

Lina och hennes man Mohammar kommer båda från Syrien, de har sex barn tillsammans. Mohammar som arbetade med stenhuggeri i Syrien säger att det är svårt att få tag på något liknande jobb här i Sverige, men han ska försöka få tag på en praktikplats hos en byggfirma, han skulle kunna tänka sig att bli snickare eller att köra skogsmaskin. Lina som varit hemma mycket med barnen har som mål att lära sig svenska bra, hon har inte hunnit tänka så mycket på arbete ännu, hon vill lära sig om det svenska samhället först.

De flesta deltagarna som kommer och läser etableringskurser har relativ kort utbildningsbakgrund, syftet är att de efter kursen ska ha ökat sina möjligheter till vidare studier, ex på allmän kurs. Men det finns även de som har många års studier bakom sig, men behöver att lära sig svenskan och etablera sig med kontakter för att få en väg in i arbetslivet.

Maria har läst flera år psykologi i Syrien, hon har lämnat in sitt examensbevis till universitet och högskolerådet för validering. Det visade sig att hon har två år kvar på sina studier för att kunna jobba som psykolog. Men först måste hon lära sig bra svenska, läsa in behörigheter för att komma in på universitetet.

Andra arbeten som lockar är att jobba med barn, på förskola eller i skolan, eller att arbeta inom äldrevården. Det finns bra chanser till arbete då det finns behov av utbildad personal. Abrar och Hannan som båda kommer från Syrien jobbar extra på förskolor i kommunen, de planerar att läsa förskolelärarlinjen på universitetet eller läsa en barnskötarutbildning.

En gemensam inställning hos dem alla är att man måste kämpa för livet här i Sverige, du kan inte vänta på att någon ska hjälpa dig utan du måste hjälpa dig själv. Kämpa för att lära sig svenska, lära känna andra människor och få sociala kontakter.  Du behöver lära känna grannar och människor som bor i Sverige för att kunna ta del av deras kontakter, det är viktigt.

Bajan från Syrien vill arbeta inom hemtjänsten, för att komma in på den Vård och omsorgsutbildning som finns på Klarälvdalens folkhögskola så krävs det att du hon har goda kunskaper inom svenska språket, motsvarande SFI C eller högre för att kunna tillgodogöra sig den litteratur som finns på kursen och det är viktigt att kunna göra sig förstådd i möten med människor.

Ett annat arbete som lockar är busschaufför, Emanuel som kommer från Eritrea vill köra buss. För det krävs utökat körkort och utbildning. Idag jobbar Emanuel extra på hotell och inom äldrevården. Men det finns en plan och vägen dit är inte allt för lång.

Det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter, att lära känna varandra i gruppen, våga prata inför varandra. Varje dag över de på nya saker, och vi ser och hör hur mycket de utvecklas i svenska språket.

De vill alla ha arbeten som det finns stor efterfrågan på, men de upplever ändå från andra vänner de har att det är svårt att få arbete i Sverige, även med utbildning. Integreringen är viktig, att etablera kontakter som kan leda in dig i arbetslivet.

Vi har så mycket roligt på denna kurs, genom alla berättelser och erfarenheter som delas ser vi saker ur en annan synvinkel. Genom dessa möten får vi möjligheten att lära oss om andra kulturer, varför vi handlar som vi gör i vissa situationer. Mötena minskar rädslor och ger oss ett nytt sätt att se på värden.

Etabelringskurserna är en viktig del av verksamheten. 

 

Lisa Carlsson är biträdande rektor vid Klarälvdalens Folkhögskola, Region Värmland  i Sunne. Lisa är även EPALE-ambassadör. 

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Dernières discussions

Appel aux associations innovantes en transition écologique

Appel aux associations innovantes en transition écologique

Plus

Exemples de ressources pédagogiques pour les publics NEETs et Migrants

En préparation d'un stage d'observation en Italie, une équipe de professionnels de l'insertion socioprofessionnels en Wallonie présentent des outils pédagogiques de base accessibles et potentiellement transposables dans d'autres pays, pour accompagner les NEETs et les primo-arrivants

Plus