chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

 
 

Ressource

Opakované objednávky jako uznání kvality služeb. Rozhovor se Zdeňkem Trnkou

Langue: CS

Posté par Tomáš Langer

/fr/file/dsc0618-kopiejpgdsc_0618_-_kopie.jpg

Společnost Signal Projekt slaví za rok dvacetiny. Vy jste v čele firmy celou dobu. Změnila se původní firemní koncepce a pojetí vašeho poslání?

Před 20 lety jsme začali od nuly a postupně jsme se stali spolupracujícími partnery renomovaných projekčních firem v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v železniční dopravě. Naší specializací je orientace pouze na výše uvedený specifický obor, zatímco ostatní firmy jsou multioborové. Věnujeme se zabezpečovací a sdělovací technice a snažíme se být v této oblasti nejlepší.

A právě toto specifické a úzké profesní zaměření nás přivedlo k rozhodnutí věnovat se kromě projektování současně i vzdělávání dospělých v daném oboru. Rozhodnutí podpořila skutečnost, že v dané době téměř monopolní SOUŽ v Brně bylo v procesu optimalizace zrušeno a někteří jeho zaměstnanci se stali našimi zaměstnanci. V rámci profesní sféry se věnujeme pouze výuce specifické složky odborného vzdělávání, zatímco ostatní – všeobecnou část odborného vzdělávání, humanitní a přírodovědní složku necháváme na klasických státních a soukromých školách. Přesně v duchu „Standardu odborného vzdělávání“, vydaného v roce 1998 MŠMT ČR.

Byl jsem u vás asi před deseti lety. Obdivoval jsem váš vláčkový trenažér. Stále ještě funguje?

Funguje a jsme na to patřičně hrdí. Vždyť je to naprosto ojedinělý výukový prostředek nejen u nás, ale pokud víme, tak i v zahraničí! Jeho součástí je hardware i software, které se používá v reálu na skutečných železničních tratích a jízda vlaků je simulována na modelovém kolejišti. Frekventanti kurzů se tak učí ovládat skutečné zařízení na ovládacím pracovišti, které je identické s pracovištěm v reálu. Aby bylo toto tvrzení pravdivé, je třeba provádět inovace a aktualizace trenažéru současně s inovacemi zařízení na tratích, což je časově i finančně značně náročné. Na trenažéru jsme vyškolili od roku 2001 již přes 4 000 výpravčích a dispečerů. A to v kurzech po 12 lidech, kterým se věnují až 3 lektoři při praktických jízdách! Takže vláčky jezdí, pane doktore, jezdit musí bezchybně a spolehlivě, chceme-li školit. A my chceme, i když je to velmi náročné z mnoha hledisek!

Jak byste formuloval základní principy kvality v dalším vzdělávání?

Kvalitu vzdělávání považujeme za prioritní obecně. V personální oblasti se zaměřujeme na kvalitu lektorů, snažíme se vypracovat kvalitní osnovy. Frekventanti jsou vysoce citliví a kritičtí v oblasti komplexního zabezpečení kurzu včetně sociálního zázemí.

Za nejvýmluvnější uznání kvality našich kurzů považuji opakované objednávky našich služeb.

Profesionální lektor musí perfektně ovládat odbornost, kterou přednáší a musí umět učit – měl by mít nějakou formu pedagogického vzdělání. Přiznám se, že mne překvapuje, že pro některá hodnocení postačuje dokladovaná pedagogická výbava lektora. DPS má mnoho forem, od několika semestrových po několikadenní a mají podle mého názoru různou kvalitu.

DPS tedy považuji za potřebnou a velmi přínosnou „výbavu“ každého lektora, pro nás však určitě nikoli za kvalifikaci postačující.

Klademe důraz na odborné schopnosti lektora. Je to zřejmě tím, že působíme ve velmi specifickém a náročném oboru. Samozřejmě vybíráme ty, kteří umí učit a „mají na to doklad“.

Pořádáme také rekvalifikační kurzy v oboru zabezpečovací techniky jako specifickou složku odborného vzdělávání v klasických přednáškových kurzech s částí praktické výuky. Náplň kurzů a jejich osnovy tvoříme adresně dle požadavků zákazníků - objednatelů. Kurzy hodnotíme a s využitím zpětné vazby ze strany zákazníka jejich náplň upravujeme.

 Kdo někdy navštívil naše vzdělávací středisko, musí potvrdit, že zázemí máme velice komfortní, a to jak z hlediska sociálního, tak pedagogického. Náhodou právě nyní probíhá nákladná inovace audiovizuální techniky. Navíc provozujeme i ojedinělý didaktický prostředek – výukový trenažér. K jeho „atraktivitě“ přispívají vláčky, jezdící modelovým Brnem a přírodou. Údržba, aktualizace a inovace jejich techniky je však finančně i časově  velmi náročná.

Podle čeho posuzujete kvalitu lektorů?

Daný obor je opravdu velmi specifický a náročný. Vyhledáváme, resp. máme vytypované špičkové odborníky z praxe, ale i z vysokých škol, kteří přednáší jednotlivá témata. Zabývají se přednáškovou činností nejen u nás a mají většinou DPS. Procesy projektování i vzdělávání jsou pravidelně a opakovaně auditovány v rámci integrovaného systém managementu (obdrželi jsme Zlatý certifikát ) a také v rámci systému Q – For. Auditováni jsou samozřejmě i jednotliví lektoři. Navíc procházejí hodnocením samotnými frekventanty formou anonymních dotazníků po skončení každého kurzu.

Máte ve vašem oboru téměř monopolní postavení není to z hlediska rozvoje firmy omezující?

Vyjádřím se stručně:

1) Téměř neznamená jednoznačně 

2) Není to pro nás omezující, je to ZAVAZUJÍCÍ! Velmi hodnotím přístup našich dlouholetých lektorů, charakterizovaný výrokem: „Jsem vděčný i za (s prominutím) sebehloupější dotaz frekventanta. Přemýšlím, co ho k němu vedlo, a většinou doplním přednášku o nějaký detail, inspirovaný právě tím dotazem.“ Takže snad mohu tvrdit, že u nás uplatňujeme zpětnou vazbu v praxi.

Občas slýcháváme velmi hanlivé rádoby vtipné heslo: „ Kdo to umí, ten to dělá a kdo to neumí, ten to učí !“ Tak toto nás přímo uráží a snažíme se dokázat, že my „to“ umíme a že zmíněné heslo pro nás neplatí! Nakonec, umět „to“ musíme, protože v daném oboru projektujeme zařízení a stavby pro stejného zákazníka.

Při projektování i vzdělávání se snažíme jednat dle lépe znějícího hesla „Náš zákazník – náš pán“. Zákazníkovi - objednateli - plátci se snažíme vyhovět a provést požadované služby v nejvyšší kvalitě. Jeho spokojenost s kvalitou našich služeb, vyjádřená nejen formou anonymních dotazníků a vyplývající z kontrolních procesů integrovaných systémů jakosti, systému Q – for, ale hlavně opakovanými objednávkami nových zakázek je snad opravdu dostatečně dokladována. Naši zákazníci jsou spokojeni nejen s kvalitou vlastní výuky, ale i se sociálním zázemím kurzů a s jejich organizačním zajištěním.

Hodně jste se angažoval i ve vzdělávání školském – jak byste vymezil rozdíl mezi školským a dalším vzděláváním?

Svět se mění, všechno se mění, zdá se mi, že svá práva staví před povinnosti nejen dospělí, ale i děti. Většinou. Jsou svéprávní, neradi vstupem na konkrétní školu po deváté třídě volí obor svého budoucího zaměstnání. Je to na ně brzy, nejsou dostatečně zralí pro takto závažné rozhodnutí. Dříve to bylo běžné a navíc bylo u některých učilišť a škol nutné „upsat se“ k tří, nebo pětiletému setrvání u závodu, který ho na školu vyslal.

Proto se domnívám, že výše zmiňovaný dokument MŠMT ČR „Standardy středoškolského odborného vzdělávání“ z roku 1998 velmi správně reaguje na aktuální stav ve školství a ve společnosti obecně.

Dělí vzdělávání na obecné a speciální jak věcně, tak z hlediska posloupnosti jeho získávání. Tím se specifická složka odborného vzdělávání (kterou se zabýváme) dostává na konec vzdělávacího procesu. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro její úspěšné zvládnutí a navíc se odehrává přímo v „lůně“ profesní sféry.

Další vzdělávání se podle mne liší od klasického kromě jiného tím, že pod pojmem zákazník vystupuje jednak objednatel, firma, která platí a frekventant. Oba mají nebo mohou mít jiné představy o průběhu kurzu a jeho cílech, také ho mohou zcela odlišně hodnotit. Ideální, i když velmi těžké je uspokojit oba „zákazníky“.

My máme „štěstí“ v tom, že k nám se chodí zaměstnanci něco naučit, nikoli jen absolvovat kurz formou „výletu“ ze zaměstnání. Důvod je prostý. Když se propouští, obstojí jen znalý zaměstnanec. Snaží se tedy co nejvíce naučit, nechtějí být propuštěni z poměrně lukrativního zaměstnání. Vyslání na kurz berou jako zprávu od zaměstnavatele, že s nimi do budoucna počítá. Tomu odpovídá jejich přístup k učení, který je rozhodně odlišný od chování žáků v povinné školní docházce.

Dovolím si uvést jedno motto na konec tohoto rozhovoru:

Nové technologie k nám ze světa pronikají ve všech oborech. V pomyslném řebříčku činností v dané specializaci oboru: Vzdělávání – výzkum – vývoj – projekce – konstrukce – výroba – montáž a údržba se plně věnujeme dvěma kategoriím: projekci a vzdělávání, přičemž se všemi ostatními kategoriemi velmi úzce spolupracujeme.

Jsme hrdi na to, že se podílíme na zvyšování odborné úrovně našich odborníků v tradičním oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě a tím k zachování naší národní tradiční techniky, která je na srovnatelné úrovni s technikou používanou ve světě.

V našem oboru nechceme být a také nejsme pouhou montovnou zahraniční techniky. Těší nás, že absolventi našich kurzů vyvíjí, vyrábí a montují nejmodernější zabezpečovací systémy nejen u nás, ale i v zahraničí.

Ptal se: Zdeněk Palán, čestný prezident AIVD ČR

Původní zdroj: Andragogika v praxi. Odborný čtvrtetník pro vzdělávání a rozvoj dospělých 14-15/2017 Praha: AIVD ČR, 2017

Auteur(s) de la ressource: 
Zdeněk Palán
Date de publication:
Vendredi, 16 août, 2019
Langue du document
Type de ressource: 
Articles
Pays:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn