Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Novi katalog Zavodovih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2015/2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) tudi letos vse programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju objavlja na svetovnem spletu.

V tem katalogu je zbrana le ponudba, ki jo pripravlja Zavod RS za šolstvo. Obsega pregled ponudbe različnih oblik nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Katalog je vsebinsko zastavljen podobno kot lani, vsa navodila in pomembne informacije v zvezi z oblikami dela, ceno, prijavami in točkovanjem pa lahko najdete v uvodnem delu. Letošnja ponudba programov za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki jo je pripravil Zavod RS za šolstvo, obsega:

1.      Posodobitvene programe: namenjeni so posodabljanju disciplinarnega in strokovnega znanja. V okviru teh programov poteka usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje novih javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter usposabljanju strokovnih delavcev za izvajanje sistemskih in kurikularnih novosti.

2.      Druge programe:

·         dodatna ponudba so seminarji, ki niso prijavjeni na razpis MIZŠ,

·         tematske konference zajemajo pomembno področje sodelovanja med Zavodom in šolami ter vrtci in dijaškimi domov,

·         svetovalne storitve so celovita strokovna pomoč posameznim strokovnim in vodstvenim delavcem, skupinam oziroma institucijam na področju douniverzitetne vzgojno-izobraževalne dejavnosti s ciljem nenehnega izboljševanja kakovosti storitev,

·         izobraževanje v mrežah.

Več o sami publikaciji si preberite tukaj.

Resource Details
ISBN
ISSN 1581-9930
Resource author
Zavod RS za šolstvo
Type de ressource
Autre
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!