Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Statistika vseživljenjskega učenja

Na portalu Eurostat – Statistics Explained so objavili podatke o vseživljenjskem učenju v Evropski uniji, zbranih na podlagi Ankete o delovni sili in Anketi o izobraževanju odraslih.

Vseživljenjsko učenje zajema vse namenske učne dejavnosti, formalno, neformalno ali priložnostno učenje, ki se izvaja s ciljem izboljšanja znanja, spretnosti in kompetenc itd.

Leta 2014 je bil delež oseb, starih od 25 do 64 let v EU-28, ki so sodelovali v izobraževanju ali usposabljanju kar 10,7 %, kar je 1,6 % višje od ustreznega deleža za leto 2009. Vidna je tudi razlika med moškimi in ženskami, ki je pri ženskah višja (11,6 %) kot pri moških (9,8 %). Podatki so vidni tukaj. Verjetnost udeležbe v izobraževanju in usposabljanju je bila povezana s stopnjo izobrazbe. Osebe s terciarno izobrazbo so bile najpogosteje vključene (61,3 % v letu 2011), medtem ko je med tistimi, ki so končali nižje sekundarno izobraževanje, manj verjetno, da bi v izobraževanju in usposabljanju sodelovali (21,8 %). Tabela, ki to prikazuje, je dostopna tukaj. Tri najpogosteje navedene ovire za sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, med tistimi, ki so želeli sodelovati, vendar tega niso storili, je bilo po rezultatih Ankete o izobraževanju odraslih 2011:

  • ni potrebe po usposabljanju za delo (50,0 % v EU-27); 
  • pomanjkanje časa zaradi družinskih obveznosti (20,9 %);
  • v nasprotju z delovnimi urniki (18,0 %) – glej tabelo.

Slovenija izstopa pri številu ponudb neformalnega izobraževanja in usposabljanj, ki je poleg Poljske (53,6 %), s 45,7 % druga najvišja med EU-27. Podatki so razvidni v spodnji tabeli.

Več o statistiki vseživljenjskega učenja preberite tukaj.

Vir: Eurostat – Statistics Explained, dne 31. 8. 2015

Resource Details
Resource author
Eurostat – Statistic Explained
Type de ressource
Autre
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!