Aller au contenu principal
News
Actualités

Osiguranje kvaliteta, jačanje kapaciteta i promocija obrazovanja odraslih predmet novog Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo

Aktivnosti podrške DVV Internationala institucijama nadležnim za kreiranje i provođenje politika obrazovanja odraslih nastavljaju se i u Kantonu Sarajevo te je tim povodom u petak, 26. aprila, potpisan i Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih između ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, mr. Zinete Bogunić i direktora DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu dr. sc. Emira Avdagića.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ključni je nosilac sistema obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo i odgovorno je za njegovo adekvatno zakonsko uređenje, funkcionisanje u praksi, kontinuirani razvoj te promociju u javnosti. Stoga će DVV International i u predstojećem periodu nastaviti pružati profesionalnu i finansijsku podršku ovom ministarstvu pri realizaciji aktivnosti u pomenutoj oblasti što je i ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

Nastavak saradnje u 2019. godini, na temelju potpisanog sporazuma, podrazumijeva:

  • učešće predstavnika ministarstva u razvoju softvera za monitoring i osiguranje kvaliteta u oblasti obrazovanja odraslih, te učešće u obuci za primjenu razvijenog softvera,
  • organiziranje dva treninga na teme: značaj, zadaci i uloge referenata za obrazovanje odraslih, jednoobrazni radni procesi, komunikacija, te vidljivost obrazovanja odraslih, kao i
  • pripremu, organizaciju i realizaciju okruglog stola u Kantonu Sarajevo na temu „Akreditacija organizatora obrazovanja odraslih i umrežavanje u oblasti obrazovanja odraslih“.

Sporazum je dio strategije DVV Internationala, i u skladu je sa njegovim ciljem pružanja podrške obrazovanju odraslih, između ostalog, i u tranzicijskim zemljama Jugoistočne Evrope, Kavkaza i Turske.

 

Izvor: http://www.dvv-international.ba/bs/

Login (0)

Vous souhaitez écrire un article?

N'hésitez pas à le faire!

Cliquez sur le lien ci-dessous et publiez un nouvel article!

Dernières discussions

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus