Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Temeljne zmožnosti odraslih – priročnik za učitelje

V okviru evropskega projekta Razvoj pismenosti in ugotavljanje ter priznavanje neformalno pridobljenega znanja od 2011 do 2014, financiranega s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), so na Andragoškem centru Slovenije (ACS) v okviru prve aktivnosti Razvoj pismenosti odraslih 20112014 izdali priročnik za učitelje – Temeljne zmožnosti odraslih.

Priročnik je zasnovan kot uporabno orodje učiteljem, ki delajo v izobraževanju ranljivih skupin, ki se občasno srečujejo z odraslimi v izobraževanju, pa tudi za tiste strokovne delavce, ki prihajajo pri delu v stik z odraslimi.

V priročniku, ki je zasnovan na 135 straneh, lahko najdemo uporabne informacije o učnih in drugih težavah odraslih iz ranljivih skupin, o tem, kako jih motivirati za izobraževanje, kako pripraviti ustrezno učno okolje in kako spremljati njihov napredek … Priročnik nas seznanja tudi z najnovejšimi gibanji na področjih dela z ranljivimi skupinami in temeljnimi načeli slovenskega modela izobraževalnih programov za ranljive skupine.

Vsebina priročnika je razdeljena na 3 vsebinske sklope. Prvi sklop, Pismenost in temeljne zmožnost, prinaša temeljne podatke in koncepte o razvoju pismenosti pri nas. Drugi sklop, Značilnosti odraslih iz ranljivih skupin, pojasnjuje značilnosti odraslih iz ranljivih skupin. Tretji sklop, Prakse dela z odraslimi iz ranljivih skupin, pa nas usmerja v razmišljanje o konkretnih izpeljavah programov.

Priročnik ima dodano tudi praktično vrednost, saj je na koncu vsakega vsebinskega sklopa dodano podpoglavje z naslovom Praktični vidiki in namigi za osebni razmislek. Tu so teoretske in raziskovalno utemeljene trditve, ki jih prinaša osrednji del posamezne teme, preoblikovane v razmislek ob bralčevih neposrednih strokovnih izkušnjah. Bralci priročnika smo tako pozvani k osebnemu razmisleku in oblikovanju lastne kritične teorije, ki naj bi postala izhodišča za razpravo skupaj z udeleženci, to pa naj bi vodilo do enakopravnejše medosebne komunikacije.

 

La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.
Resource Details
ISBN
978-961-6851-17-6
Resource author
Petra Javrh, Manuel Kuran
Type de ressource
Ressources éducatives libres
PAYS
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!